fbpx

10 วิธีเลี้ยงลูกเชิงบวก ป้องกันสมาธิสั้น

สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติทางสมอง โดยพบว่าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่สมาธิสั้นมีโอกาสเป็นสมาธิสั้นมากกว่าเด็กคนอื่นถึง 4 เท่า และพบว่าพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ติดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด ระหว่างตั้งครรภ์ เชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เด็กมีสมาธิสั้น

สังเกตุอย่างไร หากเด็กเป็นสมาธิสั้น?

ลักษณะของเด็กที่เป็นสมาธิสั้น มีดังนี้ วอกแวกง่าย เหม่อลอย ขี้ลืม เบื่อง่าย ไม่ชอบทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือต้องจดจ่อนานๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลา อยู่ไม่นิ่ง พูดเก่ง ชอบเล่นหรือส่งเสียงดัง ใจร้อน หุนหันพลันแล่น วู่วาม พูดแทรก ชอบขัดจังหวะ รอคอยไม่เป็น ตื่นตัว ตื่นเต้นง่าย นั่งนิ่งนานๆไม่ได้ ไม่เป็นระเบียบ ขี้ลืม

หากมีอาการมากกว่า 6 ข้อ มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิสั้นสูงมาก การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบัน พ่อแม่จึงต้องหมั่นดูแล คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด ถือเป็นหนึ่งในวิธีเลี้ยงลูกให้ดีด้วยเช่นกัน หากขาดข้อนี้ไปลูกอาจจะประสบกับโรคที่ไม่ต้องการเป็นโดยที่พ่อแม่ไม่ทันรู้ตัว

10 วิธีเลี้ยงลูกเชิงบวก ป้องกันสมาธิสั้น

1.ใช้คำพูดที่สั้น กระชับ

การเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กไม่สามารถทำหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ ดังนั้น ในขณะที่มีการสื่อสารกับเด็ก พ่อแม่ควรให้เด็กละสายตาจากสิ่งที่อยู่ด้านหน้าและให้ความสนใจกับสิ่งที่พ่อแม่กำลังพูด  และให้เด็กทวนอีกครั้ง เพื่อเช็คว่าเด็กรับฟังและเข้าใจถูกต้อง

2.ปรับบรรยากาศในการทำการบ้าน

ให้การทำการบ้านของเด็กแต่ละครั้ง ตัดสิ่งเร้ารอบข้างออกไปให้ได้มากที่สุด พ่อแม่ควรนั่งประกบลูกเพื่อกระตุ้นไม่ให้เด็กเหม่อลอยหรือสนใจสิ่งอื่นมากกว่า

3.ตกลงเรื่องเวลา

การให้เด็กเห็นตารางเวลา โดยวางแผนเวลาเองนั้น เด็กจะมีความเคารพตัวเอง และปฏิบัติตามเวลาที่ตัวเองตั้งไว้ได้มากกว่าให้พ่อแม่บอกว่าเวลาไหนควรทำอะไร การเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้ เป็นการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่สนับสนุนให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

4.จำกัดเวลา

การใช้งานโทรศัพท์มือถือ ไอแพด แท็ปเล็ต หรือโทรทัศน์ เพื่อป้องกันการเกิดสมาธิสั้นในเด็ก และควรจำกัดเนื้อหาที่จะให้เด็กดูหรือใช้งานด้วย

5.ทำกิจกรรม

ควรหากิจกรรมให้เด็กทำ เช่น ออกกำลังกาย วาดรูป ระบายสี เป็นต้น

6.ชื่นชมเมื่อทำได้ดี

ควรชื่นชมเมื่อเด็กสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดี

7.หลีกเลี่ยงการตำหนิ

เปลี่ยนเป็นคำสอนหรือแนะนำแทน

8.สร้างความเป็นระเบียบวินัย

ด้วยการที่พ่อแม่ทำเป็นตัวอย่าง

9.พาเข้าสังคม

ด้วยการพาไปพบเจอ หรือเล่นกับเพื่อน เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

10.หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีสารเคมี

ที่เป็นอันตรายหรือมลพิษ ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์ และช่วงแรกเกิด

รับมืออย่างไร หากลูกสมาธิสั้น

หากลูกสมาธิสั้น พ่อแม่ควรรับมืออย่างไรให้เป็นการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขสมาธิสั้นที่เกิดกับเด็ก ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหายอะไร เมื่อเกิดขึ้นได้ย่อมมีทางรักษาให้หายได้เสมอ โดยการรักษาจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก

1.พ่อแม่

ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของโรค หาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องการเลี้ยงลูกและดูแลลูกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

2.ครู

ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ ปรับพฤติกรรมเมื่ออยู่ในห้องเรียน

3.การใช้ยา

เพื่อรักษาช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!