fbpx

เริ่มก่อน สบายทีหลัง! 5 ขั้นตอน วางแผนการเงินหลังเกษียณ

“วางแผนการเงินหลังเกษียณ” เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมาก คนรุ่นใหม่วางแผนจะเกษียณก่อนอายุ 60 กันมากขึ้น เรียกได้ว่า behavior ของคนได้เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งการเกษียณก่อนอายุ 60 ปี สามารถทำได้ด้วยการวางแผนการเงิน สร้าง passive income นำไปสู่ความมั่งคั่งด้านการเงินหลังเกษียณ

วางแผนการเงินหลังเกษียณสำคัญยังไง ควรเริ่มตั้งแต่ตอนไหน

การวางแผนการเงินหลังเกษียณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เป็น first jobber หรือเมื่อใดก็ตามที่เริ่มตระหนักได้ว่าแก่ตัวไปแล้วจะต้องมีเงินใช้อยู่ได้สบายโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน เริ่มต้นเร็วหรือช้านั้นดีกว่าไม่เริ่มทำอะไรเลย วางแผนการเงินได้ง่ายๆที่บริหารเงินเก็บอย่างมีเป้าหมายทางการเงิน

ตั้งเป้าหมายว่าจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่

เชื่อว่าทุกคนที่อ่านบทความนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณอยู่อย่างแน่นอน และสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมตั้งเป้าหมายให้ตัวเองด้วยว่าจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ เงินเก็บที่มีที่วางแผนไว้จะมีใช้ตลอดไม่ขาดมือจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดการวางแผนเงินออมเพื่ออนาคต คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอย่าให้ขาด เพราะหากสะดุดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อแผนที่วางมาทั้งหมดได้ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณสามารถคำนวณได้โดยคำนึงถึงหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
  • ค่าเดินทาง ท่องเที่ยว
  • ค่าน้ำ, ไฟ, เช่า(กรณีเช่าอยู่)

และอื่นๆที่ยืดหยุ่นตามการใช้ชีวิตของแต่ละคน จะได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ต้องใช้หลังเกษียณอายุแล้ว x 12 เดือน x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ = เงินที่ต้องเก็บออมให้ได้ในช่วงที่ยังทำงานอยู่

5 ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนการเงินหลังเกษียณให้มั่งคั่ง

ชีวิตจะง่ายขึ้นด้วยการวางแผนการเงินบริหารเงินเก็บด้วย 5 ขั้นตอนวางแผนการเงินหลังเกษียณ ดังนี้

1. จัดระเบียบเงินด้วยการทำบันทึกรายรับ รายจ่าย

การทำบันทึกรายรับ รายจ่าย ทำให้เรามองเห็นค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจไม่จำเป็นในแต่ละเดือนได้ หากสามารถตัดออกไปได้จะมีเงินเหลือเก็บออมได้มากขึ้น

2. แบ่งสัดส่วนเงินออม เงินใช้จ่าย

เมื่อทราบรายจ่ายในแต่ละเดือนแล้ว ขั้นตอนถัดมาเป็นการจัดแจงเงินออม เงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนใหม่ หากเป็นไปได้ให้มีเงินเก็บออมแต่ละเดือนอย่างต่ำ 30% ของรายรับ

3. ตั้งเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงินด้วยการวางแผนการเงินหลังเกษียณ ว่าจะใช้จ่ายหลังเกษียณต่อเดือนเท่าไหร่ การวางแผนซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้ตนเอง เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างหลักประกัน สร้างความอุ่นใจ

4. เก็บออมโดยใช้เทคนิคการเงิน 3 ตะกร้า

  1. เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน สามารถคำนวณได้โดยนำค่าใช้จ่ายแบบคงที่ที่ต้องจ่ายใน 1 เดือน (5,000) x 6 (เดือน) จะได้เท่ากับ (30,000) เงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินที่ต้องมีติดบัญชีไว้ตลอด
  2. เกษียณรวย เงินเก็บที่นำไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำแต่มั่นคงความเสี่ยงน้อยเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ สร้าง passive income สามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิตหลังเกษียณได้
  3. เกษียณเร็ว เงินเก็บที่นำไปลงทุนกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และแน่นอนว่าความเสี่ยงต้องสูงตามไปด้วย

5. ทบทวนแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอ

การทบทวนแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เป้าหมาย ทิศทางการเก็บเงินของคุณไม่ออกนอกเส้นทาง เพราะการไม่ทบทวนแผนการเงินอาจส่งผลให้เกษียณได้ช้าลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ได้

วางแผนการลงทุนสร้าง Passive income

แน่นอนว่าสำหรับหลายๆคนการมีรายได้จากการทำงานอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเก็บเงินเพื่อวางแผนเกษียณ การสร้าง Passive income เป็นอีกหนึ่งทางที่ผู้คนเลือกใช้ในการสร้างรายได้อีกหนึ่งทางให้กับตัวเอง ด้วยการลงทุนในหุ้น, กองทุน, พันธบัตรรัฐบาล, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การลงทุนทุกประเภทผู้คนต่างคาดหวังผลตอบแทนที่สูง แต่การลงทุนจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ดังนั้นก่อนนำเงินไปลงทุนกับสิ่งใดควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจอย่างถ่องแท้

สำหรับการวางแผนการเงินหลังเกษียณที่เป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคนที่จะหลุดพ้นจากวงจรการทำงาน ที่ทั้งเหนื่อยและกดดันสามารถเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายเกินไป อีกทั้งยังสามารถเกษียณรวยใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขด้วย 5 ขั้นตอนการวางแผนเกษียณจากเรา

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!