fbpx

5 วิธีขจัดปมวัยเด็ก ก่อนลุกลามในวัยผู้ใหญ่

5 วิธีขจัดปมวัยเด็ก ก่อนลุกลามในวัยผู้ใหญ่

ปมวัยเด็ก หรือบาดแผลทางใจในวัยเด็กที่ส่งผลมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตัวเราในปัจจุบันล้วนถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กทั้งนั้น มีทั้งพฤติกรรมดี และพฤติกรรมที่ไม่ดี ในส่วนของพฤติกรรมที่ไม่ดีสามารถพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา แก้ไขอาการให้หายขาดได้ เพียงแต่ต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมใดที่ท่านมองว่าเป็นปัญหา หรือส่งผลให้เกิดปัญหากับตนเองกับบุคคลรอบตัว

ปมวัยเด็ก เกิดจากอะไร มีผลเสียแบบไหนบ้าง ในระยะสั้นและระยะยาว

ปมวัยเด็กเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในวัยเด็ก เกิดเป็นแผลทางใจ ทางอารมณ์ที่ถูกกักเก็บไว้ส่งผลต่อจิตใจ และพฤติกรรมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้วันเวลาจะผ่านไป สิ่งเหล่านั้นยังคงติดตรึงอยู่ในใจ หากมีสิ่งใดมากระตุ้นเร้า ปมในวัยเด็กเหล่านี้อาจถูกแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมหรือด้านจิตใจ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล

ปมวัยเด็กส่งผลเสียต่อบุคคลในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย ตามบาดแผลทางใจที่ถูกกระทำ ได้แก่

1. ไม่ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่

ส่งผลให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่โหยหาความรักอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้ แสวงหาความรักอยู่ตลอดเวลาจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตด้านอื่นๆ

2. การเลี้ยงดูที่เข้มงวดจนเกินไป

ส่งผลให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง

3. การถูกหมางเมิน

ส่งผลให้รู้สึกขาดความรัก คิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า ยอมแพ้กับเรื่องต่างๆได้อย่างง่ายดาย

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปมวัยเด็กที่ไม่ว่าใครต่างก็เคยพบเจออยู่ตลอด แต่อย่างไรก็ตามในบางคนอาจส่งผลในระยะสั้น แต่กับบางคนอาจส่งผลในระยะยาวและรุนเรง หากใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่ควรพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี

อาการของเด็กที่มีปัญหาในวัยเด็ก มีอะไรบ้าง

อาการของเด็กที่มีปัญหาปมวัยเด็ก หลักๆ แล้วได้แก่ พฤติกรรมและอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง, ขาดระเบียบวินัย, ควบคุมตนเองได้ยาก, ขาดการวางแผนไม่รอบคอบ, ไม่มั่นใจในตนเอง, ด้อยค่าตนเอง, เบื่อง่าย, และไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต

5 วิธีการรักษาปมวัยเด็กที่ถูกต้อง ก่อนจะลุกลามไปในวัยผู้ใหญ่

1. ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ทำได้เพียงแต่เดินหน้าต่อไป และทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ข้างหลัง หากการเก็บไว้ไม่ส่งผลดีต่อตัวเอง ให้ปล่อยวางในสิ่งที่เคยเกิดขึ้น

2. สังเกตอาการ

สังเกตสิ่งที่กระทบต่อจิตใจ และส่งผลต่อพฤติกรรม เกิดจากปมวัยเด็กเรื่องใดบ้าง ลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเพื่อหาหนทางแก้ไขต่อไป

3. หาแนวทางแก้ไข

เมื่อรู้อาการที่เป็นปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากปมวัยเด็ก แนวทางแก้ไข อาจแก้ไขได้ด้วยตนเองหรือ หากมีอาการที่ควรไปพบจิตแพทย์ในรายที่รุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้ ก็ควรหาทางไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาให้ดีขึ้น

4. ลงมือปฏิบัติ

ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ หรือตามที่จิตแพทย์แนะนำ ควรปฏิบัติเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ

5. ให้เวลาตนเอง

ในการแก้ไขปมวัยเด็กที่ส่งผลในวัยผู้ใหญ่ต้องใช้เวลา เพราะบาดแผลที่ฝังรากลึกในจิตใจล้วนต้องใช้เวลาในการเยียวยาและยอมรับจากตนเอง สิ่งสำคัญคือความอดทนและการให้เวลาตนเองในการรักษาสภาวะทางจิตใจ

ผลเสียของปมวัยเด็กในสุขภาพจิตของวัยผู้ใหญ่ ยิ่งนานยิ่งแก้ยาก

ปัญหาใดก็ตามที่ส่งผลต่อจิตใจไม่ว่าจะในวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้า แต่ปัญหาเหล่านี้ยิ่งเก็บสะสมไว้ในใจล้วนแต่จะฝังรากลึก ยิ่งปล่อยไว้นานวันยิ่งแก้ได้ยากจนส่งผลต่อสภาพจิตใจผู้ใหญ่ในที่สุด

ปมวัยเด็ก ยิ่งรู้ไว ยิ่งแก้ไขได้ง่าย การปล่อยให้บาดแผลทางใจส่งผลต่อชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นไม่ใช่เรื่องดีแน่ ไม่ว่าใครก็อยากเติบโตอย่างมีคุณภาพ หากไม่รบกวนเวลาจนเกินไป ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนเรื่องราวแล้วคุณอาจได้คำตอบและแนวทางแก้ไขปมวัยเด็กในตัวคุณ

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!