fbpx

อย่าชะล่าใจ! การเลี้ยงดูแบบพ่อแม่เอเชียที่ส่งผลต่อปมวัยเด็ก

แม้การมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีจะช่วยทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นผู้ใหญ่ตามแนวทางที่สังคมต้องการ อย่างไรก็ตามด้วยสไตล์ความเป็นชาวเอเชียบ่อยครั้งการเลี้ยงดูลูกก็อาจสร้าง “ปมวัยเด็ก” ให้กับเขาได้เช่นกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่อย่าชะล่าใจและไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

“ปมวัยเด็ก” เกิดขึ้นได้อย่างไร มักมีสาเหตุจากเรื่องไหน

“ปมวัยเด็ก” มักเกิดขึ้นจากผลกระทบทางจิตใจที่เด็ก ๆ ได้รับแล้วมีการจดจำจนฝังรากลึก ทำให้รู้สึกกลัว ไม่กล้าทำในสิ่งนั้นจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสาเหตุมีได้หลายปัจจัย อาทิ การเจอเรื่องตกใจแบบสุดขีด, การโดนขัดใจในสิ่งที่ตนเองต้องการมาก ๆ หรืออยู่ในกฎระเบียบจนรู้สึกอึดอัด เป็นต้น

การเลี้ยงดูแบบพ่อแม่เอเชียส่งผลต่อปมวัยเด็กได้จริงหรือไม่

ต้องยอมรับว่าการเลี้ยงดูลูกแบบพ่อแม่เอเชียในบางเรื่องสามารถส่งผลต่อปมวัยเด็กได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่จำนวนมากอาจคาดไม่ถึง ลองมาไล่เรียงกันดูสักนิดว่ามีปัจจัยใดที่ทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้น

  • มีความกดดันจากการโดนสั่งสอนมาตลอดว่าต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ในทุกช่วงเวลา แต่บางครั้งก็อาจลืมไปว่าการเคารพตนเอง และทำในสิ่งที่พึงพอใจก็เป็นเรื่องสำคัญ
  • เมื่อลูกทำผิดก็มักมีแต่การลงโทษด้วยความเจ็บปวด บ่อยครั้งความผิดก็ไม่ได้มีร้ายแรง เพียงแค่ลูกทำผิดจากสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนซึ่งถูกบอกเล่ามาตั้งแต่อดีตว่าห้ามทำ
  • เข้มงวดกับลูกในทุกเรื่องที่พ่อแม่เห็นว่าดี แต่จริง ๆ แล้วลูกเองอาจไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านั้น เช่น การเรียนด้านวิชาการหนักเกินไปจนเด็กไม่ชอบเรียนหนังสือไปเลย

แนวทางแก้ไขหากไม่อยากให้เด็กมีปมจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่

สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ชาวเอเชียต้องปรับทัศนคติใหม่ทั้งหมด เปิดกว้างและทำความเข้าใจแนวคิดของลูก เพราะเด็กยุคใหม่สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว บางเรื่องก็รู้มากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำ ความเข้มงวดไม่ใช่ทางออกของการเลี้ยงดูลูก แต่นั่นคือสิ่งที่จะสร้างปมในใจให้เกิดความกดดัน ดังที่เคยปรากฏทั้งกับคนใกล้ตัวหรือข่าวใหญ่ในสังคมที่ลูกมีปมตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะพ่อแม่จู้จี้เกินไปจนทำเรื่องไม่ดี ดังนั้นลองเปิดใจแล้วแชร์ความคิดระหว่างพ่อแม่กับลูกไปพร้อมกันคือคำตอบของการแก้ปมวัยเด็ก

การเลี้ยงลูกสไตล์เอเชียไม่ใช่เรื่องผิด แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนพ่อแม่เองก็ต้องรู้จักปรับตัวอย่างเหมาะสม เข้มงวดในเรื่องที่ควรทำ และปล่อยในบางสิ่งที่เด็กอยากจินตนาการ จะช่วยลดปมในใจและเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!