fbpx

ฝึกทักษะ สำหรับพัฒนาการตามวัยของเด็กโต

การพัฒนาทักษะให้เหมาะสมตามวัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลเสียในเรื่องของความเครียดจากการถูกเร่งรัด จากการเรียนเยอะมากเกินไป และการเรียนที่ไม่เหมาะกับความพร้อมทางพัฒนาการ วัยเด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต เช่น การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส จินตนาการ การเข้าสังคม และการมีการจัดการอารมณ์ที่ดี การเลี้ยงลูกในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญ ถ้าหากผู้ปกครองให้ความสำคัญเฉพาะทางด้านวิชาการ แต่ทักษะการเข้าสังคมเป็นศูนย์ ก็ส่งผลเสียต่อตัวเด็กได้เช่นเดียวกัน

พัฒนาการตามวัยของเด็ก 8-14 ปี

เด็กวัยนี้อยู่ในช่วงวัยที่กำลังมีความอยากรู้อยากเห็น มีการแบ่งเพศอย่างชัดเจน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม ใช้เหตุผลประกอบความคิดและการตัดสินใจ เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติ ต้องการเป็นที่ยอมรับหรือถูกเข้าใจจากบุคคลรอบข้าง  วิธีเลี้ยงลูกวัย 8 ขวบ หรือ 9-14 ขวบ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกับเด็กวัยกำลังเจริญเติบโตและมีความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องต่างๆ ข้อมูลที่ถูกเติมให้เด็กจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกกลั่นกรองมาแล้วว่าเหมาะสม หากใส่ข้อมูลที่ผิดๆไป จะส่งผลต่อความคิดและทัศนคติของเด็กได้

นอกจากความรู้ในห้องเรียน จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไหนอีกบ้าง?

การเลี้ยงลูกในปัจจุบัน นอกจากความรู้ในห้องเรียนที่ต้องให้ความสำคัญแล้ว ความรู้ด้านการใช้ชีวิตก็สำคัญ เช่น ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การฝึกทักษะเหล่านี้ให้สมบูรณ์ควรจะได้รับการฝึกจากทั้งสองแบบ เพื่อสร้างความสมดุล เนื่องจากในชีวิตจริง ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนเท่านั้น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเก่งแต่ด้านวิชาการ ด้อยด้านการเข้าสังคม หรือเก่งด้านการเข้าสังคม แต่ไม่เก่งด้านวิชาการ ก็นับได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

ครอบครัวมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กอย่างไร

ครอบครัวกับพัฒนาการของเด็กมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เรียกได้ว่าเด็กจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเด็ก การเลี้ยงลูกในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรับสารหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดาย ผู้ปกครองควรดูแล คอยให้คำแนะนำ รวมถึงฝึกทักษะการคิดโดยใช้เหตุผล ข้อมูลข่าวสารที่เด็กได้รับมาอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิด ประหนึ่งอยู่ท่ามกลางสิ่งยั่วยุที่คอยจะทำให้เดินหลงทาง หากเด็กสามารถใช้ชีวิตโดยอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ได้เดินหลงทางนั้นถือว่าประสบความสำเร็จด้านการใช้ชีวิตแล้วระดับหนึ่ง และการที่ผู้ปกครองให้ความสนใจ เอาใจใส่เด็ก เด็กสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียว ยังมีคนในครอบครัวที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม เด็กจะมีกำลังใจ มีความมั่นใจในตัวเอง ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความรักจากครอบครัว

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตว่าเด็กมีความสนใจในด้านใด หากความสนใจของเด็กอยู่บนสิ่งที่ถูกต้อง ควรให้การสนับสนุน เป็นแรงผลักดันให้กับเด็ก พัฒนาการตามวัยเป็นสิ่งที่ควรเน้นย้ำอยู่เสมอ ไม่ควรเร่งรัด ยัดเยียด สิ่งที่เกินวัยให้กับเด็กเพราะจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กต่อไปในอนาคต

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!