fbpx

รู้ทันมะเร็งปากมดลูก โรคใกล้ตัวที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

“มะเร็งปากมดลูก” เป็นโรคร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม แต่มะเร็งปากมดลูกกลับคร่าชีวิตหญิงไทยไปมากเป็นอันดับ 1 และเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตเป็นอับดับ 2 เฉลี่ยแล้วเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก 7 คน/วัน เรียกได้ว่าเป็นอีกโรคร้ายที่ผู้หญิงจะต้องให้ความสำคัญโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดการเป็นโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายนี้ขึ้นกับตนเอง

a woman discussing with a doctor about cervical cancer

มะเร็งปากมดลูก หนึ่งในโรคที่พบมากที่สุดในผู้หญิง คืออะไร

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือ HPV โดยติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกนอกจากเชื้อ HPV ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคร้ายนี้ ได้แก่

  • มีคู่นอนหลายคน
  • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
  • สูบบุหรี่
  • ภูมิต้านทานต่ำ
  • อายุที่มากขึ้น โดยผู้หญิงอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูก
  • ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน, ซิฟิลิส, เอดส์

วิธีป้องกัน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไหม

วิธีป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกโดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายนี้ดังที่ได้แจ้งไปแล้วในข้างต้น เพราะร่างกายและสุขภาพผู้หญิงนั้นค่อนข้างซับซ้อนอาจต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

นอกจากการดูแลสุขภาพที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันยังมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย บุคลากรทางการแพทย์ได้ผลิตวัคซีน HPV (HPV Vaccination) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกขึ้นเพื่อป้องกันปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ได้ ซึ่งเชื้อ HPV สายพันธ์ที่พบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกที่สุด คือ HPV 16, HPV 18 นั่นเอง แต่การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกยังมีข้อจำกัดที่ว่าต้องฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก วัคซีนจึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากถามว่าวัคซีน HPV จำเป็นหรือไม่? บอกได้เลยว่าจำเป็น เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าการตามแก้ไขทีหลังอย่างแน่นอน นอกจากการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV แล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบแปปสเมียร์ และการตรวจภายใน  ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตรวจหาเชื้อเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีหลังจากพบเชื้อ

สรุป

ผู้หญิงควรใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างดี เพราะร่างกายและระบบอวัยวะภายในของเพศหญิงค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมายติดต่อกันง่ายมากๆ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งการหมั่นสำรวจร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคร้าย อย่างเต้านมก็มีวิธีการตรวจด้วยตนเองเบื้องต้น เพราะเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับร่างกายแล้ว ผู้ที่สำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะรีบแก้ไขและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องพบกับโรคร้ายก่อน รู้ก่อน รักษาทัน โรคร้ายก็หายได้

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!