fbpx

มือใหม่ทำประกันสุขภาพ ต้องรู้อะไรบ้าง เลือกยังไงดี

การทำประกันสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนอาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความรู้หรือไม่มีความรู้ด้านประกันอยู่เลย อาจจะต้องศึกษาข้อมูลด้านนี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันด้านสุขภาพ กรณีเจ็บป่วย จะได้ใช้สิทธิประกันสุขภาพที่มีอย่างคุ้มค่า ครอบคลุม อีกทั้งยังรวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองอย่างดีและถูกต้องเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

three people holding a document on health insurance, discussing

ประกันสุขภาพคืออะไร จำเป็นแค่ไหน

ประกันสุขภาพ (Health insurance) คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเจ็บป่วยหนักจนถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุเองก็ตาม ประกันสุขภาพจะเป็นหลักประกันที่ว่าจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน(ผู้ซื้อประกัน) นั่นเอง

บอกได้เลยว่าการทำประกันสุขภาพ “จำเป็น” เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศในปัจจุบันไม่บริสุทธิ์เหมือนอดีตจึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ พบว่าเกิดโรคภัยใหม่ๆขึ้นอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหน คนเราก็ยังต้องเจ็บป่วยอยู่ดี อีกทั้งผลการวิจัยพบว่าอายุขัยของมนุษย์โดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น แต่เป็นการเพิ่มสูงขึ้นจากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์เป็นเหตุผลให้จึงอายุขัยของมนุษย์ให้ยาวนานขึ้นได้ บอกเลยว่ายังไงก็ต้องพบเจอแพทย์บ่อยครั้งขึ้นเมื่ออายุมาก

ประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แบบไหนเหมาะกับใครบ้าง

วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเองก่อนอื่นเลยต้องทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ประเภท จึงจะซื้อได้ถูกต้องและคุ้มค่ากับการเอาประกันภัยที่สุด

ประกันสุขภาพ มี 2 ประเภท ได้แก่

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance)

เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองคนหมู่มาก ส่วนใหญ่บริษัทนิยมทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยเบา หนัก ข้อดี คือ เบี้ยประกันต่ำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรอีกว่าจะเลือกทำประกันสุขภาพแพ็คเกจใดให้พนักงาน เพราะสามารถเลือกเพิ่มหรือลดความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

2. ประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Individual Health Insurance)

เป็นประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถเลือกเพิ่มหรือลดแผนความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้ตามความต้องการส่วนบุคคล

วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์

หลังจากที่ทราบความหมายและประเภทของประกันสุขภาพกันมาบ้างแล้วก็มาถึงในส่วนของวิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพในตอบโจทย์ควรซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดีถึงจะครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปดูพร้อมๆกันเลย

1. ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพเบื้องต้นว่าปัจจุบันตัวเรามีความเสี่ยงเป็นโรคหรือเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใด โดยสังเกตได้จากการดูแลสุขภาพการใส่ใจด้านสุขภาพนั่นเอง

2. เบี้ยประกันเหมาะสม

เบี้ยประกันต้องเหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ ตรงนี้จะเกี่ยวโยงไปถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วย ควรเลือกเบี้ยประกันแบบที่จ่ายไหวในสัดส่วน 10-15% ของรายได้รวมตลอดปีจะดีที่สุด

3. ความคุ้มครองต้องครอบคลุม

ในข้อนี้เกี่ยวโยงกับข้อที่ 1 ว่าจะต้องครอบคลุมในส่วนของโรคร้ายที่เรามีความเสี่ยงที่จะเป็น อีกทั้งการทำประกันสุขภาพล้วนต้องคำนึงถึงในส่วนของค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงครอบคลุมโรคร้ายต่างๆอย่างชัดเจน

สรุป

รู้ถึงความสำคัญของการทำประกันสุขภาพกันแล้วอย่าลืมหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับวิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพ ที่หมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดโรคร้ายแรงอะไรขึ้นในอนาคตบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้เรานั่นเอง การเลือกซื้อประกันสุขภาพควรดูเทียบให้หลากหลายกรมธรรม์เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองให้มากที่สุด

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!