fbpx

ปัจจัยหลักในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพัฒนาการสมวัยของลูก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กทุกคนเกิดความรู้ มองเห็นอนาคตของตนเองชัดเจนขึ้น รวมถึงยังสร้างพื้นฐานการอยู่ร่วมกับผู้คนจำนวนมากในสังคมด้วย เรียกว่าเป็นสถานที่สำหรับฝึกทักษะแบบรอบด้านทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องรู้ถึงปัจจัยหลักในการเลือก “โรงเรียนประถมศึกษา” เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยมากที่สุด

ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาให้กับลูก

1. หลักสูตรการศึกษา

ปัจจัยแรกนับว่ามีความสำคัญสุดคงไม่ผิดนักสำหรับการเลือกโรงเรียน ป.1 ให้กับลูกน้อย เพราะหลักสูตรการเรียนเหล่านี้จะบ่งบอกถึงทักษะ ความรู้ที่เด็กได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วหากเป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนระดับประถมจะมีความใกล้เคียงกันนั่นคือ การเรียนแบบบูรณาการทั้งเรียนในเนื้อหาและทำกิจกรรมควบคู่ แต่ถ้าเป็นเอกชนบางแห่งอาจมีการจัดหลักสูตรเฉพาะของตนเอง เช่น หลักสูตรมอนเตสซอรี่, หลักสูตรวอลดอร์ฟ เป็นต้น

2. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

การได้เรียนกับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมดีย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของลูกในทุกด้านโดยเฉพาะจิตใจ คำว่าสภาพแวดล้อมในที่นี้เป็นได้ตั้งแต่มีการตกแต่งห้องเรียนประถมศึกษาให้น่าเรียน มีภาพหรือสีสันของสิ่งต่าง ๆ ตามเกณฑ์ความรู้ที่เด็กควรได้รับ, พื้นที่โดยรอบอยู่กับธรรมชาติ เด็กได้สูดอากาศบริสุทธิ์ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ห้องน้ำถูกสุขลักษณะ ทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

เรื่องนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาให้กับลูกน้อยของตนเอง พ่อแม่คนไหนก็อยากให้ลูกเรียนที่ดี ๆ แต่ถ้างบไม่อำนวยบางครั้งก็อาจต้องปรับแนวทางในการเลือกโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งลูกไหว ไม่เดือดร้อนต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะท้ายที่สุดแม้โรงเรียนจะดีแต่ไม่มีความอบอุ่นในบ้าน เด็กที่ขาดความรักมักแสดงการต่อต้านขึ้นมานั่นเอง

4. ระยะเวลาการเดินทาง

แม้เป็นเด็กแต่การเรียนก็ถือเป็นเรื่องหนักสำหรับเขา หากพ่อแม่เจอโรงเรียนประถมใกล้ฉันที่มีหลักสูตรตรงใจ สภาพแวดล้อมดี ราคารับไหวนี่คือคำตอบ แต่ถ้าต้องขยับออกไปไกล หรือคนละเส้นทางกับการขับขี่ไปทำงานอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมถ้าต้องการให้ลูกเรียนที่นี่จริง เช่น พ่อแม่ต้องตื่นเช้าขึ้นในการไปส่งลูกให้ทัน เย็นต้องเลิกงานให้เร็วและแบ่งเวลามารับกลับบ้านเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกขี้เกียจเดินทาง เบื่อหน่ายในการรอคอย จนไม่อยากเรียนในที่สุด

ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลือกโรงเรียนประถมศึกษาให้กับลูกได้อย่างเหมาะสม เมื่อเด็กเรียนได้ตามแผนที่วางไว้ อยู่ในสภาพแวดล้อมดี มีความสุขรอบด้าน พัฒนาการของเขาก็จะดีและเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวต่อไป

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!