fbpx

เมื่อบ้านมีสมาชิกใหม่ ทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิม

ปัญหาหนักอกของหลายครอบครัวที่ตั้งครรภ์หรือมีแผนจะมีลูกคนที่สอง แต่ไม่รู้จะบอกลูกคนแรกอย่างไรว่าตนเองกำลังจะมีน้อง เนื่องจากเด็กเมื่ออยู่ในช่วงวัยกำลังซุกซนจะมีอาการหวง และติดพ่อแม่มาก ดังนั้น การจะบอกให้ลูกรับรู้สถานะที่กำลังจะเปลี่ยนไปของตนเองจึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและอธิบายให้เข้าใจที่สุด

บอกลูกอย่างไรเมื่อพ่อแม่มีน้อง

ไม่เพียงแค่การบอกให้ลูกรับรู้ว่ากำลังจะมีน้อง การกระทำและคำพูดของพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญที่แสดงออกถึงวิธีการเลี้ยงลูกที่ดี ให้เด็กรับรู้ได้ว่าพ่อแม่ยังรักตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสามารถทำได้ตามวิธีการด้านล่างนี้

  • บอกตรงๆว่ากำลังจะมีน้อง ตอนนี้น้องอยู่ในท้องของแม่ รวมถึงอธิบายว่าน้องจะมาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านเรา เป็นครอบครัวเดียวอบอุ่นด้วยกัน
  • ถึงแม้ว่ากำลังจะมีน้อง พ่อแม่ควรแสดงออกให้ลูกรู้สึกว่ายังสำคัญและรักลูกเสมอ
  • เล่านิทานที่มีตัวละคร พี่ น้อง ที่สื่อถึงการเป็นครอบครัวอบอุ่น เพื่อสร้างจินตนาการที่ดีให้กับลูก
  • พาไปบ้านที่มีเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อน้องของตน คลอดมาจากท้องแม่จะมีลักษณะอย่างไร
  • ให้ลูกสัมผัสกับน้องในท้องแม่ สอนลูกบอกรัก แสดงออกถึงความรักแก่น้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี เพราะชีวิตมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก

เตรียมพี่ให้พร้อมก่อนมีน้อง และการปฏิบัติตัวของพ่อแม่

การปฏิบัติตัวของพ่อแม่หลังจากบอกลูกคนแรกว่ากำลังจะมีน้อง พ่อแม่ควรปฏิบัติเพื่อแสดงให้ลูกเห็นถึงว่าพ่อแม่ยังคงรักและให้ความสำคัญกับลูกเสมอ ชวนลูกพูดคุย ใช้เวลาอยู่กับลูก เล่านิทานที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พี่ น้อง ที่รักและช่วยเหลือกัน หากพ่อแม่มีวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ลูกคนแรกจะเข้าใจและพร้อมรับการมาของสมาชิกใหม่ ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่เกิดการน้อยใจหรืออิจฉาน้องของลูกคนแรก

พ่อแม่ควรดูแลพี่และน้องอย่างไร สำหรับบทบาทของแต่ละคน

การเลี้ยงลูกธรรมดาให้มีความสุข จุดเริ่มต้นมาจากการให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย ความต้องของลูกล้วนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คนขึ้นไป หากการปฏิบัติบางอย่างของพ่อแม่แสดงออกถึงความรัก การให้ความสำคัญกับใครคนใดคนนึงมากเกินไป มักจะส่งผลถึงจิตใจของอีกคนอย่างแน่นอน ลูกอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการน้อยใจ อิจฉา ไม่รักอีกคน หรือต้องการเอาชนะอีกคนที่ได้รับความรักมากกว่า หรือการเรียกร้องความสนใจ สำหรับแนวทางการปฏิบัติตัวของพ่อแม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น มีดังนี้

  • พ่อแม่ควรแสดงออกอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความรัก การให้ความสำคัญ ลูกคนที่สองไม่จำเป็นต้องมีความสำคัญลำดับแรกเสมอไป ควรพูดคุยและแสดงออกอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ลูกคนแรกรู้สึกว่าตนเองยังสำคัญ
  • สอนให้ลูกรู้จักความเห็นอกเห็นใจ ในลูกคนแรกที่เริ่มโตและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้บ้างแล้ว ควรสอนให้รู้จักความเห็นอกเห็นใจ ให้เข้าใจว่าน้องยังเล็ก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พ่อแม่จะต้องแบ่งเวลาไปดูแลน้องบ้าง และแบ่งเวลาอยู่กับลูกคนแรกบ้าง
  • สอนให้พี่ดูแลน้อง เฉพาะสิ่งเบื้องต้นที่สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น ป้อนข้าว เช็ดตัว รวมถึงการเล่นกับน้อง เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างพี่น้อง จนเกิดเป็นความรักในที่สุด

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!