fbpx

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า คืออะไร

ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า เป็นชื่อเรียกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกและอารมณ์ แต่สาเหตุของการส่งผลให้เกิดการซึมเศร้ากลับแตกต่างกัน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับความหมายของทั้งสองอย่างนี้กัน

ภาวะซึมเศร้า คือ ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติของอารมณ์ เช่น อาการเศร้า เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข ท้อแท้ เซื่องซึม ไม่มีสมาธิ เบื่ออาหาร มองโลกในแง่ลบ เป็นต้น ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากอยู่ในระดับรุนแรง ไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด

โรคซึมเศร้า คือ โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง เป็นความผิดปกติของจิตใจ ที่มีอารมณ์เศร้าเป็นอาการเด่น ขาดความเคารพตนเอง ไม่มีความพอใจในกิจกรรมที่โดยปกติแล้วน่าพึงพอใจ หรือภาวะสิ้นยินดี เป็นอาการรอง เมื่อสังเกตตนเองหรือคนรอบข้างที่มีอารมณ์ซึมเศร้า ให้ประเมินอาการอื่นร่วมด้วย และจะถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าต่อเมื่อมีอาการครบตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคซึมเศร้า ปัจจุบันประเทศไทยใช้เกณฑ์วินิจฉัย 2 ระบบ คือ DSM-V ใช้เป็นหลัก และ ICD-10

สาเหตุและผลกระทบ

ภาวะซึมเศร้า มีสาเหตุมาจากความผิดปกติด้านพันธุกรรม ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ความเครียดและการเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลต่อจิตใจ ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวัน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ในรายที่รุนแรงจะส่งผลต่อร่างกายด้วย เช่น มีความผิดปกติของการนอน เบื่ออาหาร น้ำหนักลดผิดปกติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ เป็นต้น

โรคซึมเศร้า มีสาเหตุมาความผิดปกติด้านพันธุกรรม ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนด้านจิตใจ ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การทำงาน หากเข้าสู่ภาวะที่ซึมเศร้ารุนแรง จะเกิดความคิดทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายได้

ในฐานะพ่อแม่ สามารถป้องกัน ดูแล และแก้ไขอย่างไรไม่ให้ลูกมีภาวะซึมเศร้า

การเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของคำว่าเลี้ยงลูก ซึ่งเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สุขภาพจิตเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรหมั่นสังเกตหรือถามไถ่อย่างใกล้ชิด ยิ่งเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ด้วยแล้ว การทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกหรือครอบครัวสำคัญไม่แพ้กับการเลี้ยงเด็ก ครอบครัวอบอุ่นจึงเป็นคติในใจของพ่อแม่หลายคนที่ทำงานควบคู่ไปกับการแบ่งเวลาให้ลูก พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรับมือกับความผิดหวัง การเรียนรู้การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจให้ลูกรัก การเลี้ยงลูกด้วยวิธีการปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง พ่อแม่มีหน้าที่เฝ้าดู คอยให้คำแนะนำ เด็กจะสามารถฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตัวเอง ให้ความร่วมมือเวลาที่เด็กขอความช่วยเหลือ จะทำให้เด็กคิดว่าพ่อแม่ยังเห็นว่าเขาสำคัญ ยังมีคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาเสมอ

หากลูกมีภาวะซึมเศร้า จากการสังเกตอาการเบื้องต้นด้วยตัวพ่อแม่ หากลูกมีอาการเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้า สามารถพาลูกไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันจิตเวชเด็กได้ โดยปัจจุบันมีเปิดให้บริการอย่างหลากหลายทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

การเลี้ยงลูก ถือเป็นโจทย์ยากของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูทางด้านร่างกายก็สำคัญด้านอาหารการกิน สุขภาพจิตเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น เด็กจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและจิตใจที่เข้มแข็ง

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!