fbpx

ลูกดื้อไม่เชื่อฟัง แก้ได้โดยการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี อ่านต่อ

ลูก “ดื้อ” พฤติกรรมต่อต้านของเด็กที่แสดงออกมาให้เห็น พ่อแม่ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ของลูกอย่างใกล้ชิดเพราะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลให้ลูกเกิดความคุ้นชินจนปฏิบัติเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา เมื่อเติบโตขึ้นย่อมส่งผลเสียต่อตัวลูกอย่างแน่นอน เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่าเด็กจะเติบโตมาเป็นคนแบบไหน ขึ้นอยู่กับว่าเติบโตมากับครอบครัวที่มีพื้นฐานเป็นอย่างไร แล้วพื้นฐานครอบครัวมีความสำคัญต่อการเติบโตของเด็กแค่ไหน ไปดูกันเลย

ทำไมพื้นฐานครอบครัวถึงสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางจิตใจของเด็ก

พื้นฐานครอบครัวที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี การได้รับการอบรมสั่งสอน ความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว ทำให้เด็กมีเกราะป้องกัน มีที่ปรึกษา คิดและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีมีปัจจัยหลายสิ่งมาประกอบกัน เป็นรากฐานช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแกร่ง ปัญหาลูกดื้อไม่เชื่อฟังจะหมดไป เด็กที่โตมากับพื้นฐานครอบครัวที่ดี มักจะมีพ่อแม่ที่เข้าใจ คอยรับฟังปัญหา เป็นที่ปรึกษาให้กับลูก มีการทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ไม่แสดงพฤติกรรมที่รุนแรง มีการเสริมแรงบวก เรียกง่ายๆ ว่าเมื่อทำดีก็ชื่นชม เมื่อผิดพลาดให้อภัย และอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการทำโทษ เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาดที่คอยซึมซับสีต่างๆ ลงบนผ้า และรอคอยคนมาแต่งแต้มสีลงไป ในช่วงวัยเด็กหากได้รับความรัก ความอบอุ่น ถูกอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดี ก็จะหมดปัญหาลูกดื้อไม่เชื่อฟัง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ลูกดื้อ มีสาเหตุมาจากอะไร

  • ช่วงวัย วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการการเรียนรู้ สนใจใคร่รู้กับสิ่งรอบตัว มักจะไม่อยู่นิ่ง ไม่ทำตามคำสั่ง
  • โรคทางจิตเวช โรคจิตเวชบางอย่างสามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์
  • การเลี้ยงดู การที่ปล่อยให้เด็กแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือไม่มีกฎระเบียบให้เด็กปฏิบัติ เด็กจะขาดทักษะการควบคุมตัวเอง ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ เด็กจะมีความอดทนต่ำ ทำตามใจตัวเองมากขึ้น

สร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดียังไงให้ลูกเชื่อฟัง เคารพ รักพ่อแม่

1. พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย พูดคุยกับลูกด้วยพื้นฐานความเป็นจริง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และคิดด้วยตนเองว่าสิ่งที่ตนกระทำอยู่นั้นดีหรือไม่ดี

2. มีกติกา กฎระเบียบ

ในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้าน ควรฝึกให้เป็นเรื่องสม่ำเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับอายุอยู่เสมอ

3. พ่อแม่ควรลดความคาดหวังในตัวลูกลง

การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีควรนึกถึงจิตใจและความต้องการของลูกอยู่เสมอ เพราะชีวิตของลูก ลูกควรเป็นคนเลือกด้วยตัวเอง และการตั้งความหวังไว้กับลูกทำให้ลูกอึดอัด กดดัน อาจทำให้ลูกตีตัวออกห่างพ่อแม่ได้

4. การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่

รวมถึงการวางตัวให้เหมาะสม ถูกกาละเทศะ ช่วยให้ลูกเกิดความยำเกรง เคารพพ่อแม่ รู้ว่าเวลาไหนเล่นได้ เวลาไหนไม่ควรเล่น

การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี ช่วยปลูกฝังนิสัย จิตใจของเด็กให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีการปฏิบัติตัวเหมาะสม สังคมเจริญก้าวหน้า พื้นฐานครอบครัวที่ดีส่งผลให้เด็กมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพ่อแม่ ลดระยะห่างระหว่างกัน พูดคุยปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด เด็กรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่กันพร้อมหน้า

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!