fbpx

เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ต้องรู้

เมื่อลูกเริ่มมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป นั่นกำลังบ่งบอกว่าพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างภายนอก เช่น ผู้หญิงเริ่มมีหน้าอก มีประจำเดือน ผู้ชายมีเสียงแตกหนุ่ม ขณะที่ทางด้านจิตใจเริ่มมีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น ชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ เมื่อบวกกับสังคมยุคใหม่ที่สื่อเข้าถึงอย่างง่ายดาย การเลี้ยงลูกในปัจจุบันที่เข้าสู่วัยนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ปัญหาที่พ่อแม่ต้องพบเจอเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น

ปัญหาหลัก ๆ ในการเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักพบเจอเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนั่นคือ การแสดงออกที่เริ่มเชื่อฟังน้อยลง มีความคิดและอยากทำตามใจตนเอง บางคนตามเพื่อนเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนทำดูเท่ น่ายกย่อง ซึ่งถ้าเป็นเรื่องทั่วไปคงไม่น่ากังวลเท่าใด แต่ในกรณีทำเรื่องเสียหายหรือทำสิ่งไม่ดีพ่อแม่เองอาจทุกข์ใจได้ ดังนั้นการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพในวัยนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เลี้ยงลูกให้เหมาะในช่วงที่เด็กก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น

1. สนับสนุนในสิ่งที่ดีและให้เดินอยู่ในเส้นทางเหมาะสม

วิธีการเลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่นของพ่อแม่ยุคนี้ต้องเปิดใจยอมรับมากขึ้น เด็กมีทางเลือกการใช้ชีวิตมากกว่ายุคก่อน บวกกับการเรียนรู้ต่าง ๆ ง่ายกว่าเดิม พวกเขาจึงมีสิทธิ์คิดและทำ หน้าที่สำคัญของพ่อแม่จึงเน้นไปยังการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือหากเห็นว่าสิ่งที่ลูกทำเหมาะสม ถูกต้อง ไม่สร้างภาระให้สังคม ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น แม้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่นั่นคือความสุขของเด็กและยังทำให้พวกเขารู้สึกขอบคุณที่ตนเองโชคดี มีพ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นด้วย

2. เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น ไม่แสดงกริยาก้าวร้าวรุนแรง

วิธีเลี้ยงลูกให้เชื่อฟังพ่อแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติของพวกเขา ลองนึกย้อนไปในสมัยที่ตนเองเริ่มเข้าสู่วัยนี้ก็ได้ สังเกตว่าจะเริ่มมีความคิดมากกว่าตอนเด็ก บ่อยครั้งอาจอยากลองผิดลองถูกบ้างก็เป็นเรื่องปกติ พ่อแม่จึงต้องเข้าใจธรรมชาติของเขา หรือในกรณีเขาทำผิดพลาดใด ๆ ทำให้รู้สึกไม่พอใจก็อย่าแสดงกริยารุนแรง ก้าวร้าว เพราะอาจทำให้เขาเตลิดและคิดไปไกลว่าพ่อแม่ไม่รักจนหันไปสู่เส้นทางที่ผิดได้

3. เลี้ยงให้เหมือนเพื่อนที่ลูกพร้อมเข้าหาได้เสมอ

อีกเทคนิคในการเลี้ยงลูกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพยายามทำให้เขารู้สึกเหมือนพ่อแม่เป็นเพื่อน ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ หรือพูดคุยปรึกษาปัญหาในชีวิตให้เขาฟังบ้าง เมื่อเด็กซึมซับสิ่งเหล่านี้ก็จะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยว พ่อแม่พร้อมอยู่ข้าง ๆ เสมอ หากมีปัญหาอะไรก็ยินดีพูดคุย ขอคำปรึกษา และหาทางออกร่วมกัน หรือเวลาเขาคิดทำอะไรไม่ดีก็จะนึกถึงหน้าพ่อแม่มาเป็นอันดับแรก

สิ่งเหล่านี้คือวิธีง่าย ๆ ในการเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่ที่ลูกของคุณกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่อยากให้เดินตามครรลองอันเหมาะสม ผ่านไปยังวัยผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!