fbpx

ศึกษาการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี และเลี้ยงดูลูกแต่ละรูปแบบ ได้ที่นี่ คลิก

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี กับการเลี้ยงดูลูกแต่ละรูปแบบ

การเลี้ยงลูกของพ่อแม่เอเชียในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดรับวัฒนธรรมทางฝั่งยุโรปมามากขึ้น ดังจะสังเกตได้จากการที่เด็กรุ่นใหม่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความคิด และแนวทางเป็นของตนเอง ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของเด็ก เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวนั่นเอง การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่มีวิธีที่ตายตัวต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว จึงจะเหมาะกับการเป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่สุด สำหรับวันนี้เราไปดูการเลี้ยงลูกแต่ละแบบ และแต่ละแบบส่งผลต่อตัวเด็กอย่างไรบ้าง

1. เลี้ยงลูกแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style)

ครอบครัวที่มีวิธีการเลี้ยงลูกด้วยการเอาใจใส่ คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกต้องการ นับเป็นการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีอีกแบบหนึ่ง พ่อแม่เอเชียสมัยใหม่เริ่มใช้วิธีนี้ในการเลี้ยงลูกมากขึ้น ในขณะที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนลูกแต่ก็ไม่ได้ตามใจลูกไปเสียทุกอย่างจนเคยตัว โดยจะรับฟังความคิดเห็น แต่ก็มีข้อโต้แย้งเมื่อเห็นว่าไม่สมควร เรียกได้ว่าเป็นพ่อแม่นักซัพพอร์ตนั่นเอง เด็กที่โตมากับการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบนี้มักจะโตขึ้นมาเป็นคนที่ร่าเริงสดใส เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีความมั่นใจ ให้เกียรติผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าของตัวเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เป็นอย่งดี

2. เลี้ยงลูกแบบเข้มงวด (Authoritarian Parenting Style)

พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบเข้มงวดมักมีความคาดหวังในตัวลูกค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่จะคาดหวังให้ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการของพ่อแม่จนลืมถามลูกผู้ที่ต้องเป็นคนเลือกเส้นทางเดินให้กับตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแบบนี้ค่อนข้างตึงเครียด เด็กที่โตมากับการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบนี้จะส่งผลให้เป็นคนก้าวร้าว ขี้กลัว ความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างสูง

3. เลี้ยงลูกแบบตามใจ (Permissive Parenting Style)

การเลี้ยงลูกแบบตามใจค่อนข้างใกล้เคียงกับการเลี้ยงลูกแบบเอาใจใส่ แต่ต่างกันตรงที่การเลี้ยงลูกแบบตามใจ พ่อแม่จะไม่กำหนดกฏเกณฑ์ ไม่มีข้อห้ามต่างๆ ทุกสิ่งที่ลูกต้องการจะพยายามหามาให้ได้เสมอ โดยพ่อแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนถึงพฤติกรรมว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เด็กที่โตมากับการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบนี้มักไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยาก ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

4. เลี้ยงลูกแบบปล่อยปละละเลย (Uninvolved Parenting Style)

ครอบครัวแบบนี้พ่อแม่มักจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกมากนัก  อาจยุ่งกับหน้าที่การงานจนไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ในขณะที่ลูกยังเด็กพ่อแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของลูก หากโตจนเลยวัยแล้วเด็กจะมีสังคม และไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่อีก สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกมักไม่แน่นแฟ้นนัก เด็กที่โตมากับการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบนี้จะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าทำความรู้จักผู้อื่น มองโลกในแง่ร้าย เก็บกด ไม่ไว้ใจผู้อื่น อาจส่งผลถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอนาคตอีกด้วย

วีธีการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดของคนในยุคนี้ คือวิธีไหน?

อย่างที่ทุกท่านได้อ่านผ่านตามาแล้วในข้างต้นถึงวิธีการเลี้ยงลูกในรูปแบบต่างๆ จะเห็นได้ว่าไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุด แต่การจะหาวิธีการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมดูจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสภาพครอบครัว การหาจุดกึ่งกลางให้เจอว่าการเลี้ยงดูแบบไหนจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กที่สุด นั่นหมายถึงการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีแล้วนั่นเอง

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!