fbpx

เลี้ยงลูกในที่ทำงานอย่างไรไม่ให้รบกวนคนอื่น พ่อแม่ควรรู้

ด้วยการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันทั้งพ่อและแม่ต้องทำงานนอกบ้าน หลายครอบครัวจึงต้องพาลูกของตนเองไปเลี้ยงดูด้วย แต่เมื่อมันคือสถานที่ทำงานซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ มีความเครียด ต้องใช้สมาธิ และอีกสารพัดสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงลูก พ่อแม่จึงควรต้องรู้วิธีทีเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนและนำมาซึ่งปัญหานับไม่ถ้วนอีกหลายอย่าง

เลี้ยงลูกในที่ทำงาน อย่างไรไม่ให้รบกวนคนอื่น

1. แจ้งถึงความจำเป็นกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

หากคุณต้องเลี้ยงลูกในออฟฟิศจริง สิ่งแรกที่ควรทำคือแจ้งกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานทุกคนให้เรียบร้อยก่อนเสมอ บางแห่งไม่มีปัญหาเรื่องการผิดกฎ บวกกับคนอื่นเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็นำมาเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งการบอกกล่าวไว้ยังทำให้เพื่อนร่วมงานได้เตรียมรับมืออย่างเหมาะสม

2. สอนลูกถึงมารยาทและสิ่งที่ควรกระทำ รวมถึงทำข้อตกลงกันไว้

การอบรมเลี้ยงดูพร้อมสอนให้ลูกรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะ ยกมือไหว้เมื่อเจอหน้าครั้งแรกหรือการได้รับของ คือสิ่งที่พ่อแม่ควรทำก่อนพาเขาไปเลี้ยงที่ทำงาน รวมถึงต้องสอนว่าสิ่งใดทำได้ไม่ได้บ้าง เช่น อย่าไปถามหรือรบกวนพี่ ๆ คนอื่นช่วงที่เขากำลังยุ่ง, อยู่บริเวณพื้นที่ของตนเอง, ไม่ส่งเสียงดัง, ห้ามเล่นอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ตรงนี้พ่อแม่อาจมีข้อตกลงกับลูกว่าหากดื้อ หรือไม่ทำตามจะเป็นยังไง

3. มีมุมให้เขาได้ทำกิจกรรมโดยไม่ต้องยุ่งกับคนอื่น

การเลี้ยงลูกที่ดีแม้อยู่ในออฟฟิศนอกจากพยายามไม่ให้เขาไปรบกวนเพื่อนร่วมงานคนอื่นแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ด้วยการจัดมุมให้เขาได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือถนัด เช่น การวาดรูป, อ่านหนังสือ, เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ ฯลฯ เขาจะรู้สึกเพลินและไม่ก่อกวนใครแน่นอน

4. เลือกวันที่เหมาะสมในการพาไปที่ทำงาน

อีกข้อสำหรับการเลี้ยงลูกในที่ทำงานคือ พยายามเลือกวันที่เหมาะสมในการพาเขาไปด้วย เช่น วันที่ไม่มีประชุม, วันงานน้อย, วันที่ไม่ต้องออกไปพบเจอกับลูกค้า เป็นต้น เพราะจะทำให้คุณมีเวลาสอดส่องเขาในระดับหนึ่ง

ทำยังไงหากที่ทำงานไม่อนุญาตให้เลี้ยงลูก

หากบริษัทไหนมีกฎชัดเจนว่าห้ามเลี้ยงลูกในที่ทำงานเด็ดขาด พ่อแม่ก็ต้องหาวิธีแก้ไข เช่น ลองให้อีกฝ่ายเป็นคนพาไปเลี้ยง, ให้ญาติพี่น้องมาช่วยดูแล, จ้างคนดูแลเด็ก หรือถ้าเขาพอช่วยเหลือตนเองได้ก็อาจให้อยู่ตามลำพังในบางวันแล้วติดกล้องวงจรปิดดูความเคลื่อนไหว เป็นต้น

แม้พ่อแม่ยุคใหม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการพาไปเลี้ยงที่ทำงาน แต่ถ้าวางแผนให้ดี สอนลูกอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ปัญหา อีกทั้งเขายังเติบโตพร้อมกับคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!