fbpx

เลี้ยงลูกให้มีวินัยต้องทำอย่างไร พ่อแม่ทุกคนต้องอ่านไว้

หนึ่งในกระบวนการของวิธีเลี้ยงลูกให้ได้ดีต้องเริ่มจากเด็กทุกคนรู้จักวินัยของตนเองอยู่เสมอ เพราะจะช่วยเสริมความรับผิดชอบ เข้าใจพื้นฐานตัวบุคคลว่าเมื่อได้รับมอบหมายแล้วต้องทำออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งคำถามที่พ่อแม่หลายคนอาจกำลังสงสัยคือ เลี้ยงลูกให้มีวินัยต้องทำอย่างไรบ้าง? จึงขอนำเอาข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อ มั่นใจเลยว่าช่วยได้แน่นอน

วิธีง่าย ๆ สำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกให้มีวินัย

1. ปลูกฝังการมีวินัยเบื้องต้นให้กับลูก

เมื่อต้องการเลี้ยงลูกให้มีวินัยสิ่งแรกที่ควรทำคือปลูกฝังความคิดพื้นฐานและสร้างการรับรู้จนเกิดความเคยชิน ไม่ว่าจะเป็นตัวของพ่อแม่เอง ทำงานบ้าน เก็บที่นอนหลังตื่น ล้างจานทันทีเมื่อทานข้าวเสร็จ เป็นต้น เมื่อลูกพบเห็นบ่อยเข้าก็รู้สึกอยากทำตาม จากนั้นจึงค่อยปลูกฝังความมีวินัยเข้าไปเรื่อย ๆ บอกข้อดีว่าสิ่งที่ลูกทำแล้วเป็นอย่างไร อาทิ การเก็บที่นอนหลังตื่นนอนจะช่วยให้ห้องเป็นระเบียบ ทำให้สัตว์ร้ายต่าง ๆ ไม่ซุกตัวอยู่

2. ชมเชยทุกครั้งเมื่อลูกทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เด็กทุกคนย่อมต้องการคำชื่นชม คำยินดีเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าเก่ง และอยากทำแบบนั้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อลูกทำตามสิ่งที่พ่อแม่ฝึกสอนหรือบอกเล่าเกี่ยวกับระเบียบวินัยได้ครบถ้วนต้องมีการชมเชยเขาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การสร้างกำลังใจ การให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อเด็กโตขึ้นจะติดเป็นนิสัยว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อย

3. สอนถึงความรับผิดชอบพื้นฐานของตนเองในแต่ละช่วงวัย

การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีพ่อแม่ต้องคอยป้อนข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบพื้นฐานของเขาอยู่ตลอด เช่น เมื่อถึงเวลาเข้าเรียนต้องตั้งใจเรียน ขยันทำการบ้านและงานที่คุณครูมอบหมาย, ตื่นนอนแล้วต้องเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบ, ทานข้าวอิ่มต้องล้างจาน เป็นต้น เมื่อเขารู้ว่าหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างก็จะเกิดวินัยขึ้นไม่ยากเลย

4. มอบหมายงานบ้านบางอย่างให้ทำ

หลาย ๆ ครอบครัวนิยมมากสำหรับการเลี้ยงลูกให้มีวินัยนั่นคือ มอบหมายงานบ้านพื้นฐานบางอย่างที่เด็กสามารถทำได้ให้กับลูก เช่น กวาดบ้าน, ถูบ้าน, ล้างจาน, ให้อาหารสัตว์ เป็นต้น เหตุผลเพื่อให้เด็กรู้ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบ มีสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ และรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเป็นนิสัย และทำทุกสิ่งให้อยู่ในวินัยอย่างดี

วิธีการเลี้ยงลูกที่ดีต้องเริ่มจากทำให้เด็กรู้จักวินัยของตนเอง เมื่อทำแบบนั้นได้ทุกสิ่งที่จะสอนก็ไม่ใช่เรื่องยาก เขาพร้อมรับฟังและปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจ อาจไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าเด็กอายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แต่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกของตนเองแล้วค่อย ๆ สอนให้ซึมซับไปทีละนิดได้เลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!