fbpx

รวมข้อดี-ข้อเสียของการเลี้ยงลูกแบบ Asian Parent

การเลี้ยงลูกแบบ Asian Parent ไม่ใช่แค่การสื่อความหมายสำหรับคนไทย แต่ยังรวมหลายประเทศในเอเชียเอาไว้ด้วย ซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบแล้วถือว่าแตกต่างกับการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งทางฝั่งอเมริกาอยู่พอสมควร จึงอยากพาพ่อแม่ทุกคนมาลองศึกษาถึงสิ่งเหล่านี้ รวมถึงข้อดี-ข้อเสีย พร้อมเทคนิคที่จะทำให้ลูกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ความแตกต่างระหว่าง American Parent กับ Asian Parent

1. American Parent

วิธีเลี้ยงแบบ American Parent จะเน้นให้เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ โดยพ่อแม่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เรียนรู้การรับผิดชอบตนเอง ไม่ห้ามหากลูกจะมีแฟน หรืออยากลองทำในสิ่งที่แปลกใหม่ ให้อิสระอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังคงให้เวลากับครอบครัวอย่างเหมาะสม พ่อแม่เองก็ยังคงมีเวลากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยลูกไม่รู้สึกอึดอัด

ข้อดี

  • ลูกได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้ชีวิต
  • เกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าลองทำในสิ่งต่าง ๆ
  • มองหาความสุขให้กับตนเองได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องครอบครัว

ข้อเสีย

  • โอกาสที่จะเดินไปในทิศทางที่ผิดโดยไม่ได้รับการอบรมที่ดีก็มี
  • บ่อยครั้งเด็กขาดประสบการณ์และไม่รู้ว่าตนเองควรใช้ชีวิตแบบไหน

2. Asian Parent

สิ่งที่พ่อแม่เอเชีย (Asian Parent) ชอบทำ จะมีความเป็นครอบครัวสูงมาก ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่พ่อแม่วางเอาไว้ ไม่ค่อยชอบให้คิดนอกกรอบเท่าไหร่นัก มีบทลงโทษซึ่งมักมาจากความห่วงใย รวมถึงพ่อแม่ยังชอบกังวลว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากจึงมักหาสิ่งต่าง ๆ มามอบให้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไล่เรียงตามลำดับขั้นความอาวุโส และเด็กมักต้องฟังผู้ใหญ่อยู่ตลอด

ข้อดี

  • เด็กมักอยู่ในโอวาท เชื่อฟังคำสั่งสอน พ่อแม่สบายใจ เดินในเส้นทางที่พ่อแม่วางไว้
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน นับถือความอาวุโส ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตเพราะผู้ใหญ่มักสอนสั่งจากประสบการณ์ตนเอง
  • เลี้ยงแบบ Asian Parent จะกระชับความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว มีความรัก เอาใจใส่ระหว่างกัน

ข้อเสีย

  • ลูกไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ บ่อยครั้งแม้ได้รับโอกาสก็ทำไม่สำเร็จ เพราะพ่อแม่จัดหามาให้หมด ไม่เคยทำด้วยตนเอง
  • ความเข้มงวดที่มากเกินไปอาจทำให้เด็กอึดอัด เก็บกด ไม่เป็นตัวของตนเอง เมื่อได้รับอิสระก็มีสิทธิ์ทำสิ่งผิดพลาดได้

การผสานวิธีเลี้ยงทั้งแบบ American Parent และ Asian Parent อย่างเหมาะสม

จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียหรืออเมริกันก็มีจุดเด่นที่สามารถนำมาผสานกันได้ เช่น ลดการทำโทษให้น้อยลง อย่าตีลูกเพราะจะทำให้เขาเก็บกดจนกลายเป็นโมโหร้ายได้ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรปล่อยปะละเลยมากเกินไป สนับสนุนในสิ่งที่อยากทำอย่างเหมาะสม มีเวลาให้ครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ใกล้ชิดกับลูกในช่วงวัยที่เหมาะสม และคอยให้คำแนะนำเมื่อเขาเติบโตขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตไม่ยากเลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!