fbpx

เทคนิคการเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ได้ผล

อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็ก เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายด้าน เด็กจึงต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน และยังต้องตามหาความเป็นตัวของตัวเองตามที่สังคมคาดหวังอีกด้วย ดังนั้น การเลี้ยงลูกวัยรุ่นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจและรับมือให้ได้

วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน

เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ แสดงออกมาในเห็นในรูปแบบพฤติกรรม ช่วงอายุของวัยรุ่นเริ่มต้นขึ้นในช่วงอายุ 11-13 ปี  สิ้นสุดความเป็นวัยรุ่นในช่วงอายุ 17-19 ปี

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น รูปร่างและส่วนสูง อวัยวะเพศเปลี่ยนแปลงหรือเจริญเติบโตขึ้น เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายและอวัยวะเพศ มีความรู้สึกทางเพศ มีประจำเดือน (ในเพศหญิง)

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

อารมณ์เริ่มแปรปรวน หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย วิตกกังวลง่าย โดยมีสาเหตุมาจากฮอร์โมน รวมถึงการมีอารมณ์ทางเพศ ในเด็กบางคนอาจหมกมุ่นทางเพศมากกว่าเด็กคนอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

เด็กจะเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกยอมรับในกลุ่มเพื่อน อยากมีตัวตนในสายตาเพื่อน เริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ชอบหรือถนัด จนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และมักจะคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และเด็กเริ่มจะใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น เริ่มห่างจากที่บ้าน มีความสนใจเพศตรงข้าม

พ่อแม่ควรปรับตัวอย่างไรกับลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

การเลี้ยงลูกวัยรุ่น พ่อแม่จะต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ การมอบความรักความอบอุ่นให้ลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากเด็กในวัยนี้มีเกิดความวิตกกังวลขึ้นได้ง่าย รวมถึงอารมณ์ที่แปรปรวน เด็กจึงต้องการอยู่ในครอบครัวอบอุ่นเพื่อเป็นเกราะป้องกันทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงลูกเชิงบวกพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การแก้ปัญหา ทักษะการใช้ชีวิต การคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยเหตุผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ เป็นทักษะติดตัวเด็กต่อไปในอนาคต และสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือ การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ลูกอย่างถูกวิธี

ปัญหาที่วัยรุ่นมักพบเจอและแนวทางในการให้คำปรึกษาของพ่อแม่

ในช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แน่นอนเลยว่าปัญหาจะต้องเกิดขึ้น แต่จะมาก น้อยขึ้นอยู่กับความพร้อมทางจิตใจของเด็กว่าจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ขนาดไหน  สำหรับปัญหาที่วัยรุ่นมักพบเจออยู่บ่อยๆและแนวทางการให้คำปรึกษาของพ่อแม่มี ดังนี้

1.ปัญหาด้านร่างกายที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

เนื่องจากขาดคนชี้แนะ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาความสะอาด จนเกิดเป็นปัญหาการวางตัวกับเพศตรงข้าม และการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปในทางที่ผิด การเลี้ยงลูกวัยรุ่น พ่อแม่ควรให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และวิธีการดูแลความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคผิวหนังที่อาจเกิดขึ้นตามมา

2.ปัญหาด้านความคิดที่ตรงข้ามกับผู้ใหญ่

ด้วยความที่วัยรุ่นมักจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเป็นหลัก เชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ สิ่งต่างๆที่เด็กคิดหรือทำมักจะตรงข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่บอกเสมอ จึงเกิดเป็นปัญหาความคิดที่ตรงข้ามกับผู้ใหญ่ หากพ่อแม่เห็นว่าพฤติกรรมมีความรุนแรงมากขึ้นควรพูดคุยเพื่อทำข้อตกลง และปรับจุดกึ่งกลางถอยคนละก้าว เพื่อไม่ให้เกิดความสุดโต่งเกินไป

3.ปัญหาความรักช่วงวัยรุ่น

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเด็กจะมีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น และเกิดเป็นความรัก ในบางคู่อาจมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ่อแม่ควรให้ความรู้เรื่องการป้องกันเวลามีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

4.ปัญหายาเสพติด

วัยรุ่นมักจะอยากลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือการตามเพื่อนนั่นเอง การลองเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลให้ติดยาเสพติดไปเลยก็ได้ พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กและกลุ่มเพื่อน และให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด เพื่อให้เด็กไม่ไปข้องเกี่ยว

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!