fbpx

การเข้าใจและการพูดคุย รับมือปัญหาลูกดื้อแบบเชิงบวก

เป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่ทุกคนควรต้องรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยแนวทางใดก็ตาม เมื่อเด็กเริ่มโต มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามวัยย่อมเกิดความคิดเป็นของตนเอง อยากรู้อยากลองสิ่งที่ไม่เคยพบเจอ แสดงอาการต่อต้านในบางเรื่อง ไปจนถึงการไม่ยอมเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูดสอนเหมือนในอดีต แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเลี้ยงลูกในปัจจุบันไม่ใช่พอลูกดื้อก็ตี ฟาด หรือทำโทษให้เจ็บตัว แต่ต้องรู้จักสร้างความเข้าใจให้อาศัยการพูดคุยให้มากขึ้น

เลี้ยงลูกแบบเชิงบวกด้วยความเข้าใจและการพูดคุยเมื่อลูกดื้อ

ในอดีตคนรุ่นเก่าอาจมองว่าวิธีเลี้ยงลูกให้เชื่อฟังจะต้องอาศัยการตี ทำโทษ เพื่อให้เด็กรู้สึกเจ็บและหวาดกลัว เพื่อจะได้ไม่กล้าทำสิ่งเหล่านั้นอีก แต่การเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแตกต่างโดยสิ้นเชิง อาจด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เด็กทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้น การทำโทษด้วยวิธีตี และทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกเจ็บตัวจึงไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป

เมื่อพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าวัยของเขาเริ่มเติบโต มีพัฒนาการต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น อยากคิดและทำในสิ่งที่ตนเองมองว่าดี แม้ในความเป็นจริงมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมหรือถูกต้องทั้งหมด วิธีเลี้ยงลูกเชิงบวกเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มความเข้าใจของเด็กทุกคนจึงอยากให้พ่อแม่เน้นในเรื่องของผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้น

หากสิ่งที่เด็กคิดหรืออยากลองทำไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจ ก็อาจให้เขาพบผลลัพธ์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร เช่น การไม่ชอบอาบน้ำ ทำให้มีกลิ่นตัว คนรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้

แต่กับอีกหลายเรื่องที่เด็กเริ่มดื้อแต่พ่อแม่ไม่สามารถรอผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ หรือผลที่เกิดมันคงไม่ใช่เรื่องดี ตรงนี้ก็ควรใช้วิธีพูดคุย อธิบายพร้อมยกตัวอย่างผลเสียที่กำลังจะตามมาหากลูกทำแบบนั้นลงไป เช่น ไม่ยอมแปรงฟัน จะมีกลิ่นปาก คนไม่อยากคุยด้วย แถมยังปวดฟัน ต้องไปหาหมอฟันให้ฉีดยา เจ็บเหงือก เจ็บปาก กินของอร่อยไม่ได้ เป็นต้น

การเลี้ยงลูกเชิงบวกดีกว่าการใช้ความรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสัย

สถาบันครอบครัวคือหัวใจสำคัญของสังคม หากพ่อแม่มีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง ใช้คำพูด เหตุผลและความเข้าใจต่อวัยของเด็กมากกว่าการลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความเจ็บปวดย่อมทำให้พวกเขาเติบโตมาอย่างมีเหตุและผล ไม่ติดนิสัยความรุนแรง ก้าวร้าว จนอาจนำไปสู่การสร้างเรื่องไม่คาดฝันทั้งกับตนเองและคนอื่น ๆ ในสังคมเลยด้วย ท้ายที่สุดความเสียใจก็เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่มือใหม่ หรือมีลูกเริ่มโตแล้วก็ตาม การเลี้ยงลูกที่ดีไม่ใช่ดุด่า ทำให้เด็กเจ็บตัว แต่ต้องให้เขารู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เรียนรู้ว่าหากทำดีย่อมได้รับสิ่งดีตอบแทนกลับคืนมา แต่ถ้าทำตรงข้ามผลเสียจะหนักและแย่กับชีวิตมากแค่ไหน

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!