fbpx

5 วิธีฝึกทักษะการเข้าสังคม ให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การฝึกทักษะการเข้าสังคม

การฝึกทักษะทางด้านการเข้าสังคม หรือ SQ (Social Quotient) เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจและพยายามเริ่มต้นทำได้ทันทีเพื่อในอนาคตเวลาเขาต้องเข้าเรียน เจอเพื่อนฝูง และคนรอบข้างอื่น ๆ จะได้รู้วิธีวางตัว มีเทคนิคในการพูดคุย ไม่รู้สึกกลัว กังวลใจ จนอาจสร้างปัญหาแบบคาดไม่ถึงได้ เช่น การถูกบูลลี่ ด้วยเหตุนี้จึงอยากแนะนำ 5 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้ลูกกล้าเข้าสังคมพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

5 วิธีฝึกทักษะเข้าสังคมเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของลูก

1. พาลูกออกไปเจอโลกภายนอก

จะเรียกว่าเป็นวิธีเลี้ยงลูกนอกบ้านก็คงไม่ผิดนัก พ่อแม่ควรให้ลูกออกไปเจอกับสิ่งแวดล้อม ผู้คน สัตว์ ต้นไม้ และสิ่งอื่น ๆ ภายนอกบ้าง อย่าอยู่แค่ในบ้านของตนเองเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่รอเขาอีกเยอะ และมนุษย์ทุกคนไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้

2. ให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนและสอนในสิ่งที่เหมาะสม

ลองหาของเล่นแล้วชวนเด็กข้างบ้านวัยเดียวกันมาเล่นเป็นเพื่อน จากนั้นพ่อแม่ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมและสอนลูกหากเขาปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น ควรมีการแบ่งให้เพื่อนได้เล่นบ้าง เรียนรู้การเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจได้ดีเมื่อต้องเข้าสู่สังคมกลุ่มใหญ่

3. ให้เด็กลองแก้ปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น

หากต้องการให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ พ่อแม่ต้องอย่าเอาใจในทุกเรื่อง หากลูกเจอกับปัญหาลองให้เขาแก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเองดูบ้าง เช่น เล่นอยู่กับเพื่อนแล้ววิ่งตามคนอื่นไม่ทัน พ่อแม่อย่ารีบเข้าไปปลอบแต่ควรให้เด็กรู้ว่าควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้เพื่อให้ตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่แปลกแยกได้

4. สอนให้เด็กฟังความคิดเห็นคนอื่น อย่าเอาแต่ใจ

นี่เป็นข้อสำคัญมาก ๆ ในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ ไม่ว่าเขาจะอยู่กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนรอบข้างใด ๆ ก็ตาม พ่อแม่ต้องคอยสอนให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ อย่าทำนิสัยเอาแต่ใจ และถ้าลูกแสดงอาการใด ๆ ต้องมีบทลงโทษชัดเจน เขาจะได้จดจำและไม่ทำอีก

5. ฝึกลูกทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

ท้ายที่สุดการทำให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องสามารถอยู่ในกฎระเบียบ หรือกรอบทางสังคมอย่างเหมาะสม ตรงนี้พ่อแม่ต้องสอนให้เข้าใจ เช่น เมื่อไปโรงเรียนแล้วต้องทำตามกฎของโรงเรียน เป็นต้น เมื่อเด็กเข้าใจนอกจากพ่อแม่จะสบายใจ ลูกยังอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีง่าย ๆ ในการฝึกฝนทักษะของลูกในการเข้าสังคมเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นแกะดำ หรือโดนบูลลี่จนเกิดปัญหาทางร่างกายและจิตใจ นำไปสู่สิ่งที่พ่อแม่ไม่คาดคิดอื่น ๆ

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!