fbpx

พ่อแม่ต้องรับมืออย่างไร กับปัญหาการบูลลี่ในรั้วโรงเรียน

พ่อแม่ต้องรับมืออย่างไร กับปัญหาการบูลลี่ในรั้วโรงเรียน

จริงแล้วปัญหาการบูลลี่ในรั้วโรงเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ในปัจจุบันความรุนแรงที่พ่อแม่สัมผัสได้มีมากขึ้น และส่งผลถึงจิตใจต่อเด็กจนถึงระดับอันตรายชนิดคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะในโรงเรียนประถมหรือเข้าสู่วัยมัธยมก็ตาม ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องรู้วิธีรับมืออย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ลูกเกิดปัญหาสุขภาพจิตและส่งผลเสียระยะยาวในอนาคต

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการบูลลี่ในรั้วโรงเรียน

หากมองย้อนกลับไปถึงสาเหตุสำคัญที่มักก่อให้เกิดปัญหาการบูลลี่ภายในรั้วโรงเรียนมีด้วยกันหลายปัจจัยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  • คนที่บูลลี่ผู้อื่นเดิมทีตนเองเคยถูกกระทำมาก่อน ต้องการระบายความในใจที่เคยรู้สึกต่อคนที่ไม่ชอบอย่างไร้เหตุผล
  • ต้องการสร้างความเป็นใหญ่ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง หรือเรียกร้องความสนใจให้คนอื่นสนับสนุน
  • เห็นความแตกต่างของผู้อื่นเป็นเรื่องสนุก เช่น สีผิว เชื้อชาติ สภาพร่างกาย เพศ ฯลฯ

วิธีรับมือของพ่อแม่เมื่อลูกตนเองโดนบูลลี่ในรั้วโรงเรียน

จุดเริ่มต้นสำคัญพ่อแม่ต้องคอยสังเกตลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมของลูกก่อนว่าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ เช่น ซึม เงียบ ไม่ค่อยพูดจา ชอบเห็นว่าแอบร้องไห้คนเดียวบ่อย ๆ ไม่อยากไปโรงเรียน มักสอบถามถึงความแตกต่างของตนเองกับเด็กคนอื่น นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าลูกอาจกำลังเจอกับปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน วิธีรับมืออย่างถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้

1. สอบถามลูกแบบตรง ๆ ว่ามีปัญหาอะไรอยู่และติดต่อทางโรงเรียนทันที

การที่พ่อแม่กล้าพูดคุยกับเขาทุกเรื่องและสอบถามแบบตรง ๆ ว่ามีปัญหาอะไร กำลังเจอเรื่องไหนอยู่นับเป็นวิธีแก้ไขอันแสนง่ายดายมากที่สุด หากลูกพูดเลยว่ากำลังโดนเพื่อนคนอื่นดูถูก รังแก ก็ต้องติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อให้ครูช่วยประสานกับผู้ปกครองอีกฝ่าย พูดคุยกันต่อหน้าเด็กด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ จะทำให้ความยุ่งยากลดลงได้

2. สอนลูกให้แสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างเหมาะสม

การแสดงความไม่พอใจไม่ใช่หมายถึงการใช้ความรุนแรง แต่ต้องพยายามสอนให้เขารู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ตนเองเผชิญ เช่น บอกครูให้รับรู้ การสอบถามพูดคุยกับเพื่อนคนที่กำลังกลั่นแกล้งด้วยเหตุผล เพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ชอบการโดนดูถูกฉันก็ไม่ชอบเช่นกัน หรืออาจให้ลูกอ้างเรื่องกฎหมายก็ไม่ผิด

3. หากลุ่มเพื่อนที่เข้าใจกันคบเป็นกลุ่มก้อนเข้าไว้

การมีคนเยอะกว่าย่อมบ่งบอกถึงความมั่นคงแข็งแรงในกลุ่มเพื่อน เป็นพลังลับที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นต้องสอนให้ลูกหากลุ่มเพื่อนที่มีนิสัยเข้ากันได้คบกันเป็นกลุ่มก้อน แต่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนนิสัยไม่ดี เพื่อลดความรุนแรงและปัญหาการบูลลี่ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง

ปัญหาวัยเด็กส่วนหนึ่งมักมาจากตนเองโดนเพื่อนกลั่นแกล้ง โดนรังแกในทุกรูปแบบ พ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตและหาวิธีแก้อย่างถูกต้องโดยไม่ใช้ความรุนแรงทั้งทางร่ายกายและวาจากับอีกฝ่าย เสมือนสอนลูกไปในตัวด้วยเช่นกัน

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!