fbpx

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น พ่อแม่ไม่หนักใจ

ปกติแล้วช่วงอายุวัยรุ่นหากเป็นผู้หญิงจะเริ่มตั้งแต่ราว 11-12 ปี และเป็นวัยรุ่นเต็มตัวประมาณ 17-18 ปี ขณะที่ผู้ชายมักเริ่มประมาณ 13-14 ปี ก่อนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเต็มตัวราว 18-19 ปี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่ต้องรู้จักวิธีเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี ด้วยการเติบโตและลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็ก ความอยากรู้อยากลองหากไม่ได้รับความใส่ใจดูแลก็อาจทำให้หลงผิดไร้ทิศทางในการใช้ชีวิตได้

ปัญหาที่พ่อแม่มักพบเจอเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น

เมื่อลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ปัญหาวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พ่อแม่แทบทุกคนต้องพบเจอนั่นคือ แนวคิด การตัดสินใจที่เพิ่มมากขึ้นของลูก เขาจะเริ่มรู้สึกว่าตนเองอยากทำสิ่งต่าง ๆ ตามความชอบ อยากรู้อยากลองในสิ่งที่คนอื่นทำ ชอบปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัว หลายคนเริ่มต่อต้านกับสิ่งที่พ่อแม่พูด ตักเตือน ดังนั้นการรู้เทคนิคเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีจึงสำคัญมาก

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีเมื่อเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ทำอย่างไรดี

1. เปลี่ยนแนวคิดจากการเลี้ยงเด็กสู่การดูแลวัยรุ่น

สิ่งแรกในการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีสำหรับพ่อแม่ทุกคนคือต้องเปลี่ยนทัศนคติจากที่เห็นเขาเป็นเด็ก สามารถทำตามในสิ่งที่พ่อแม่บอกกล่าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้น มีความคิดเป็นของตนเอง ให้อิสระในการคิด ตัดสินใจ แต่ก็อยู่ในกรอบของความเหมาะสม

2. สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารในครอบครัวให้ใกล้ชิดขึ้น

เพราะวัยนี้มีความต้องการสูง เป็นช่วงของการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิต การสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว พยายามสื่อสารพูดคุย มีปัญหาก็คอยปรึกษา ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่จะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อ้างว้าง ไม่โดดเดี่ยว พ่อแม่ยังพร้อมเป็นเกราะป้องกันของชีวิตได้เสมอ

3. ให้คุณค่า รับฟังสิ่งที่ลูกคิดและให้คำแนะนำ

อย่างที่รู้ว่าเด็กวัยนี้มีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น หากเขาโดนใครขัดจะรู้สึกไม่ชอบใจ พ่อแม่จึงต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาคิด พูด ทำ รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำต่าง ๆ หรือถ้ามองว่าสิ่งใดสุดโด่งเกินไปก็คอยตักเตือน เพื่อให้ลูกสามารถเดินในเส้นทางที่เหมาะสม วันหนึ่งเมื่อเขาผ่านวัยนี้ย่อมเกิดความเข้าใจกับสิ่งที่พ่อแม่บอกกล่าว การมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีเสมือนเป็นกำแพงอันแข็งแกร่ง ดังนั้นการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นจะลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งการเป็นเด็กเกเร ไม่ยอมเรียนหนังสือ เข้าหาอบายมุข และอื่น ๆ จุดเริ่มต้นทั้งหมดของการห่างไกลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความอยากรู้ของเด็กแต่เป็นการเอาใจใส่ของพ่อแม่และคนในครอบครัว

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!