fbpx

ทริคง่ายๆ ในการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี ตามหลักจิตวิทยา

ทริคง่ายๆ ในการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี ตามหลักจิตวิทยา

พื้นฐานครอบครัวที่ดี เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ หลายครอบครัวพยายามทำให้ครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจนลืมไปว่าไม่มีครอบครัวใดที่สมบูรณ์แบบ นอกจากความอบอุ่นในครอบครัวแล้ว วิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็สำคัญไม่แพ้กันเลย คำว่าครอบครัวไม่มีข้อจำกัดที่ตายตัวว่าต้องประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง แต่มันกลับหมายถึงความรักที่มอบให้กันแบบครอบครัวที่มั่นคงยืนยาวมากกว่า ความรักแบบอื่นใด

พื้นฐานครอบครัวแบบไหนถึงเรียกว่าดี ตามหลักสากล และตามหลักจิตแพทย์แนะนำ

พื้นฐานครอบครัวที่ดี ตามหลักสากลและตามหลักจิตแพทย์แล้วไม่มีคำจำกัดความที่ตายตัว เพราะแต่ละครอบครัวล้วนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน และดูเหมือนว่าการเป็นครอบครัวที่ดีตามหลักเดียวกันนั่นก็คือความรักใคร่ กลมเกลียว ปรารถนาดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือความหมายของคำว่าพื้นฐานครอบครัวที่ดี

ครอบครัวที่ดี ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ครอบครัวไม่สมบูรณ์เป็นครอบครัวที่ดีได้ไหม

1. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

เด็กมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัว รวมถึงนิสัยใจคอบางส่วน เพราะในโลกของเด็กมีแต่พ่อแม่เท่านั้น การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง รวมถึงคำสอนต่างๆพ่อแม่สามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบของการกระทำ ลูกจะจำและนำไปปฏิบัติตาม

2. ยอมรับผิดเมื่อทำผิดพลาด

ไม่ว่าใครก็สามารถทำผิดพลาดได้ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก แต่เมื่อทำผิดควรยอมรับผิดและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง นั่นเป็นสิ่งที่น่านับถือมากกว่า

3. ให้อภัยกันและกันเมื่อมีคนในครอบครัวทำผิดพลาด

แสดงให้เห็นว่าคนเราทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ทำซ้ำอีก

4. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หรือแม้แต่พูดคุยปรึกษากันระหว่างคนในครอบครัว ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้นิสัยใจคอ รวมถึงความคิดของแต่ละคนได้ผ่านการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ

5. ให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน

เป็นการแสดงออกทางสังคมที่ดี เพราะคนทุกคนมีคุณค่าในตนเอง ปฏิบัติกับคนนอกอย่างไร คนในครอบครัวก็ควรปฏิบัติเช่นเดียวกัน

6. เวลาเป็นสิ่งสำคัญ

การใช้เวลาร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในครอบครัว ช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังนั้นจงใช้เวลาร่วมกันอยู่เสมอ

7. สร้างอารมณ์ขันร่วมกัน

อารมณ์ขันช่วยให้สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น สนิทใจกล้าพูดคุยกันมากขึ้น แตกต่างจากครอบครัวที่เคร่งเครียดต่อกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่กล้าพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างแน่นอน

8. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ สิ่งแรกที่ครอบครัวให้ได้ก็คือความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นใจเมื่อมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี

ทั้งนี้ครอบครัวล้วนประกอบไปด้วยครอบครัวที่มีครบ พ่อ แม่ ลูก หรือครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ อาจมีเพียงพ่อ ลูก, แม่ ลูก เท่านั้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสามารถเป็นครอบครัวที่ดีได้ไม่ต่างกันเลย สมาชิกในครอบครัวเป็นเพียงคำนิยามเท่านั้น พื้นฐานทางจิตใจต่างหากที่สำคัญ

ทริคง่ายๆ ในการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี 4 ข้อ ตามหลักจิตวิทยา

1. ไม่เปรียบเทียบกัน

ไม่เปรียบเทียบความสมบูรณ์แบบระหว่างครอบครัวเรากับคนอื่น

2. ให้ความรักแก่กัน

ความรัก ความเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมอบ และกระทำต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

3. มีความเข้าใจ

ความเข้าใจเป็นตัวขับเคลื่อนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจว่าไม่ว่าจะผิดพลาดอย่างไร ครอบครัวจะอ้าแขนต้อนรับเสมอ

4. รู้จักให้อภัย

การให้อภัยซึ่งกันและกัน ธรรมดาที่คนเราจะผิดพลาด และได้รับการให้อภัยเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

สำหรับวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรตระหนักและให้ความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่น พื้นฐานครอบครัวที่ดีจะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทริคง่ายๆที่นำไปปฏิบัติใช้กันได้เพื่อการมีครอบครัวที่อบอุ่น

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!