fbpx

เลี้ยงลูกแบบคนเอเชีย กับการแสดงความรักที่ลูกอาจไม่เข้าใจ

วิธีการเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียมีความแตกต่างจากฝรั่งอย่างเห็นได้ชัด พ่อแม่เอเชียมีวิธีการเลี้ยงลูกในรูปแบบบังคับ ลูกต้องอยู่ในโอวาท ควบคุมได้ ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้ส่งผลต่อตัวลูกโดยตรง ไม่ว่าจะด้านพฤติกรรมหรือนิสัยใจคอ สิ่งที่เป็นนิสัยติดตัวคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยเห็นจะเป็นนิสัยที่ไม่กล้าแสดงออก แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมากแล้ว เนื่องด้วยการเปิดรับวัฒนธรรม มีการเปิดรับวิธีการเลี้ยงลูกในรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้มากขึ้น แนวโน้มเด็กไทยจะเติบโตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ทำไมพ่อแม่เอเชียถึงไม่ค่อยแสดงความรักกับลูกแบบพ่อแม่ฝรั่ง

ในส่วนของการแสดงความรักกับลูกของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไทยหรือครอบครัวฝรั่งมีความแตกต่างกัน ครอบครัวไทยมักไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันเท่าไหร่นัก ต่างกับครอบครัวฝรั่งที่มีวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีการแสดงออกถึงความรัก เช่น การกอด หอมแก้ม หรือแม้แต่การกล่าวชมเชยลูกเมื่อลูกกระทำสิ่งดีๆ แต่ถึงแม้ว่าพ่อแม่เอเชียไม่ได้แสดงความรักที่เห็นเป็นรูปธรรมทางภาษากาย แต่พวกเขามักแสดงออกในรูปแบบของการใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ เป็นการบอกแบบอ้อมๆ บางคนอาจจะรับรู้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่ถ้าจะให้ดีและชัดเจนควรพูดหรือบอก แสดงออกไปเลยน่าจะรับรู้ได้ดีที่สุด

การแสดงความรักต่อลูก มีข้อดีและข้อเสียต่อตัวลูกอย่างไรบ้าง

การแสดงความรักต่อลูกของพ่อแม่ มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อตัวลูกเกิดขึ้น ซึ่งเราจะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลย

ข้อดี

  • ลูกรู้สึกถึงความรักของพ่อแม่
  • ลูกได้มีพื้นที่ปลอดภัย เมื่อได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว
  • มีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะผิดพลาดมาอย่างไรจะมีครอบครัวที่รอต้อนรับอยู่เสมอ

ข้อเสีย

  • เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น ลูกอาจเขินอายเมื่อพ่อแม่แสดงความรักต่อหน้าคนอื่น

วิธีแสดงความรักที่พ่อแม่เอเชียมักทำมีอะไรบ้าง

การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียมีวิธีแสดงความรักที่แตกต่างจากฝรั่งโดยสิ้นเชิง โดยวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของพ่อแม่เอเชียจะอยู่ในรูปแบบของการตามใจลูกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ลูกรู้สึกรัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าลูกมักจะรักพ่อมากกว่าแม่ เพราะแม่มักจะบ่น, ดุ ลูกอยู่บ่อยครั้ง ตัวพ่อแม่เองจึงต้องแสดงความรักในรูปแบบของการตามใจลูกเพื่อให้ลูกรู้สึกรักตนเองมากขึ้น ซึ่งการตามใจหากบ่อยครั้งเกินไปจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจเมื่อไม่ได้รับการตามใจแบบที่เคยได้ นอกจากนั้นพ่อแม่เอเชียมักมีวิธีแสดงความรักในรูปแบบการหวังดี สรรหาสิ่งของ หรือวางแผนอนาคตให้ลูกจนบางครั้งไม่ได้ถามตัวลูกด้วยซ้ำว่าอยากไปทางที่พ่อแม่วางไว้ให้หรือไม่จนสร้างความอึดอัดต่อตัวลูกอย่างเห็นได้ชัดว่าลูกไม่มีความสุขกับทางเดินนั้นๆ สิ่งเหล่านี้นี่เองที่เป็นการแสดงความรัก ความหวังดีแบบไม่ต้องพูดจา ไม่ต้องแสดงออกทางภาษากายของพ่อแม่เอเชีย

ทำไมพ่อแม่เอเชียถึงควรแสดงออกทางความรักต่อลูกให้มากขึ้น มีผลดีอย่างไร

สาเหตุที่พ่อแม่เอเชียควรแสดงออกถึงความรักต่อลูกให้มากขึ้น เพราะว่าการแสดงออกถึงความรักลูกสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าพ่อแม่รักลูก โดยไม่ต้องมานั่งทบทวนว่าการกระทำไหนที่บ่งบอกว่าพ่อแม่รักลูก การแสดงออกทางตรงส่งผลดีต่อตัวลูกได้อย่างชัดเจนตรงที่ลูกจะมีความมั่นใจในการกระทำสิ่งดีๆได้มากขึ้น ประหนึ่งคนที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่มักมีพลังในการสร้างสิ่งดีให้กับตนเองและผู้อื่นเสมอ

 การแสดงความรักต่อกันไม่ใช่สิ่งที่น่าเขินอาย เริ่มต้นแสดงความรักต่อกันตั้งแต่วันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีได้ เพื่อให้ลูกได้รับความรักและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!