fbpx

จริงหรือไม่? พ่อแม่ฝรั่งเลี้ยงลูกได้ดีกว่าพ่อแม่เอเชีย

วิธีการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งและแบบเอเชียเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกันมาหลายยุค หลายสมัย ยิ่งตั้งแต่สมัยที่อินเตอร์เน็ตเชื่อมถึงกันทั่วทุกมุมโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการก็ยิ่งง่ายมากขึ้น พ่อแม่หลายคนได้ออกมาแชร์วิธีการเลี้ยงลูกในแบบของตน เพื่อให้ผู้คนได้เข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางการเลี้ยงลูกสำหรับพ่อแม่มือใหม่ได้เป็นอย่างดี เมื่อได้อ่านข้อมูลการเลี้ยงลูกมาอย่างมากมายจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเลี้ยงลูกแบบฝรั่ง และการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่เอเชียแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนจะแตกต่างกันแบบไหนไปดูกันเลย

การเลี้ยงลูกแบบฝรั่ง

1. กล้าแสดงออก

พ่อแม่ฝรั่งจะปล่อยให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในสิ่งที่สงสัยโดยไม่มีการบ่นหรือดุในสิ่งที่ลูกถาม เมื่อเด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่จะพูดคุยกับลูกโดยการถามถึงสาเหตุ ที่มาที่ไป เพื่อให้เด็กได้พูดถึงความรู้สึกออกมาว่าทำไมถึงทำแบบนั้น

2. สนับสนุนสิ่งที่ชอบ

พ่อแม่ฝรั่งจะสังเกตลูกตั้งแต่วัยเด็กว่าตัวเด็กมีความสนใจด้านใด จะสนับสนุนสิ่งที่เด็กชอบอย่างเต็มที่ เช่น เด็กชอบเล่นฟุตบอล ก็ซื้อลูกบอลให้ หรือชอบเล่นดนตรี ก็ซื้อเครื่องดนตรีให้เล่น เป็นต้น

3. ฝึกความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของเด็กจะมากขึ้นตามวัย เช่น วัย 8 ขวบ ให้เด็กรับผิดชอบรดน้ำต้นไม้ วัย 12 ขวบ ช่วยออกไปซื้อของให้พ่อแม่ เป็นต้น พ่อแม่ฝรั่งจะฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบตั้งแต่วัยเด็ก

4. ทำกิจกรรมร่วมกัน

แต่ละบ้านจะมี 1 วันที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียกว่า Family time ทุกคนในครอบครัวจะต้องละจากงานหรือกิจกรรมส่วนตัวแล้วมาทำกิจกรรมสุดสัปดาห์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมบาร์บีคิว กิจกรรมเล่นเกมส์ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น

5. พึ่งพาตัวเองได้

พ่อแม่จะสอนให้เด็กพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก รวมถึงสิ่งของที่อยากได้ หรือต้องใช้งาน พ่อแม่ฝรั่งจะให้ลูกคิด วิเคราะห์ ประเมินผลว่าถ้าหากซื้อมาแล้วจะนำไปใช้งานอะไร แน่ใจแล้วหรือไม่ที่จะซื้อของชิ้นนั้น มีความจำเป็นจริงๆใช่หรือไม่ เหล่านี้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และเงินที่จะนำไปซื้อส่วนใหญ่จะมาจากการที่เด็กทำงานหาเงินด้วยตนเอง

การเลี้ยงลูกแบบเอเชีย

1. จัดสรรทุกอย่างไว้ให้ลูก

รวมถึงการปูเส้นทางเดินไว้ให้ลูกตั้งแต่เกิดจนโต ลูกต้องทำแบบนั้น เป็นแบบนี้ โดยที่ลูกไม่มีสิทธิเลือกได้เลยว่าอยากเดินเส้นทางนั้นจริงหรือไม่

2. คาดหวังในตัวลูก

คาดหวังว่าลูกจะเป็นคนในแบบที่พ่อแม่ต้องการได้ ซี่งพ่อแม่ไม่รับรู้เลยว่าลูกมีความสุขกับแบบที่เป็นหรือเปล่า และคาดหวังว่าลูกจะเลี้ยงดูตอนพ่อแม่แก่ตัวไป หรือบางคนคิดว่ามีลูกไว้เพื่อมาดูแลตอนแก่เฒ่าก็มี

3. ความเข้มงวด

พ่อแม่เอเชียมักขีดเส้นตายให้ลูก ออกแนวบังคับเสียมากกว่า เด็กไม่ได้มีทางเลือกเป็นของตัวเองมากนัก และความเข้มงวดนี้ส่งผลให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น

เด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูทั้งสองแบบ มีความแตกต่างกันอย่างไร

การเลี้ยงดูแบบพ่อแม่ฝรั่ง เด็กจะเติบโตมาพร้อมกับความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้ และค้นหาตัวเองเจอได้ไว

การเลี้ยงดูแบบพ่อแม่เอเชีย เด็กจะเติบโตมาแบบไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อยู่ในกรอบที่พ่อแม่ขีดไว้ให้ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดด้านไหน กดดันตัวเองสูง

จะเห็นได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกนั้นสำคัญและมีผลกับตัวเด็กโดยตรง เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มุมมอง วิธีการของพ่อแม่ เห็นชอบวิธีไหนนำไปปรับปรับใช้ในครอบครัวกันได้เลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!