fbpx

เปิดข้อเท็จจริงของลูกคนกลาง มักเป็นเด็กมีปัญหา จริงหรือไม่

“ลูกคนกลาง” หรือศัพท์ในภาษาอังกฤษมีการเล่นคำเป็น Wednesday Child มักถูกมองว่ามีโอกาสกลายเป็นเด็กมีปัญหามากกว่าลูกคนอื่น ด้วยปัจจัยสำคัญมาจากพี่คนโตก็จะถูกพ่อแม่เห่อ ส่วนน้องคนเล็กก็ได้รับการโอ๋ ดูแลมากกว่าปกติ คำถามคือนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่? มาลองศึกษาข้อมูลเพื่อพ่อแม่จะได้เลี้ยงลูกอย่างเหมาะสมกัน

ลูกคนกลางมักเป็นเด็กมีปัญหาจริงหรือไม่ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

จากงานวิจัยและทฤษฎีจิตวิทยารายบุคคลของแอดเลอร์ (Adler’s Individual Psychology) โดยอัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) ได้ระบุเอาไว้ว่า “ลูกคนกลาง” มักกลายเป็นเด็กมีปัญหา “จริง” เหตุผลสำคัญมาจากแม้พวกเขาจะมีลักษณะนิสัยมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน กล้าทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย แต่อีกมุมหนึ่งก็มักรู้สึกตนเองถูกมองข้ามจากคนในครอบครัวเสมอ การสร้างเกราะเล็ก ๆ บางอย่างเพื่อต้องการเอาชนะพี่น้องคนอื่นและแสดงให้พ่อแม่เห็นว่าเขาก็สำคัญไม่แพ้ใครจึงมักนำมาซึ่งนิสัยก้าวร้าว หรือบางคนก็มีพฤติกรรมทำตัวไม่น่ารัก ด้วยรู้สึกว่าตนเองคือ “แกะดำ” ไม่มีใครใส่ใจ จะใช้ชีวิตแบบไหนก็คงไม่เป็นที่โปรดปานของคนในครอบครัวอยู่แล้ว

พ่อแม่คือคนสำคัญที่จะทำให้ลูกคนกลางได้รับความรักและปรับทัศนคติใหม่

จากสาเหตุที่อธิบายมาจะรู้ทันทีว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ “ลูกคนกลาง” มักมีแนวคิดดังกล่าวมาจากการแสดงออกของพ่อแม่และคนรอบข้าง ซึ่งปัญหาวัยเด็กเรื่องเล็ก ๆ นี้อาจสั่งสมจนเขาเติบโตขึ้นและเปลี่ยนเป็นคนที่พ่อแม่คาดไม่ถึงได้

อย่างไรก็ตามมันยังไม่สายเกินแก้หากพ่อแม่รู้จักปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองใหม่และแสดงออกให้ลูกเห็นชัดเจนเพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ ถามว่าต้องทำอย่างไรบ้าง? ลองมาเช็กลิสต์คำตอบเหล่านี้เลย

  • แสดงออกถึงความรักที่เท่าเทียมต่อลูกทุกคน เช่น การกอด หอม การซื้อของให้ เป็นต้น
  • ให้เขาใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยพ่อแม่สนับสนุนและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
  • ไม่แสดงทีท่ารักลูกคนไหนมากกว่า หรือพูดเปรียบเทียบให้เด็กคิดมาก หากมีคำชมก็ต้องพยายามทำกับลูกทุกคนแม้ต่างช่วงเวลาก็ไม่มีปัญหา
  • พยายามให้พี่น้องได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสอนให้รู้จักรักใคร่ปรองดอง
  • พ่อแม่ต้องเรียนรู้นิสัยของลูกทุกคนและปรับวิธีในการเลี้ยงดูให้เหมาะกับเขามากที่สุด

การมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี ย่อมช่วยให้ลูกเติบโตด้วยร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตแข็งแรง หากพ่อแม่กลัวว่าลูกคนกลางจะคิดเยอะเวลาเจอกับสิ่งรอบตัวจนทำให้เขาเสียนิสัย หรือก้าวร้าว ไม่ฟังใคร ลองนำเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้เลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!