fbpx

พ่อแม่ต้องรู้! เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพในยุค 2022

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพในยุค 2022

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัจจัยแวดล้อมมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการและการเติบโตของเด็กเป็นอย่างมาก พ่อแม่จึงต้องเลี้ยงลูกด้วยความใส่ใจในรายละเอียดแบบรอบด้านมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นแนวทางให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และไม่มีปัญหาอื่นตามมาให้ต้องปวดหัว จึงอยากแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงลูกในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค 2022 มีเรื่องไหนต้องศึกษาและทำความเข้าใจบ้าง

เข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็ก

การเลี้ยงลูกในปัจจุบันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพ่อแม่สามารถศึกษาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากความเข้าใจด้านพัฒนาตามวัยของเด็ก แต่ละช่วงเดือนหรือแต่ละขวบที่พวกเขาเติบโตมีสิ่งไหนที่ต้องเติมเต็มให้ครบถ้วนบ้าง ตัวอย่างที่ขอแนะนำเช่น

  • ช่วงอายุ 3-5 เดือน เด็กจะเริ่มมีการตอบโต้ทางร่างกายและการใช้เสียง
  • ช่วงอายุ 7-9 เดือน พัฒนาการทางร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้น มีการคว่ำหน้า นั่งทรงตัวด้วยตนเอง คลาน
  • ช่วงอายุ 10-12 เดือน เคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้น เริ่มเกาะยืน ตั้งไข่ หัดก้าวเดิน

เมื่อเข้าใจพัฒนาการของพวกเขาจะทำให้พ่อแม่รู้วิธีการเลี้ยงลูกตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

เลี้ยงลูกให้มีความสุขเพื่อพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

IQ (Intelligent Quotient) คือ ความฉลาดทางด้านความคิด ปัญญา ความจำ ส่วน EQ Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ จิตใจ ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปตามวัยของเด็ก อย่างไรก็ตามอาจมีคำถามเกิดขึ้นว่าต้องเลี้ยงลูกอย่างไรบ้าง?  

หลักการสำคัญนอกจากมีตัวช่วยรอบด้าน เช่น หนังสือ คลิปวิดีโอ ของเล่น ฯลฯ พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้มีความสุข ไม่ใช้อารมณ์รุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมด้านลบให้ลูกเห็น หมั่นนำเอาแหล่งความรู้ใหม่ ๆ มาให้ลูกอยู่เสมอ เมื่อพวกเขาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยความสุขใจย่อมช่วยเพิ่มทักษะ ความสามารถของเด็กให้เติบโตทั้ง IQ และ EQ อย่างรวดเร็ว

เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น

อีกสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในปี 2022 คือ ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ทำตามแนวทางที่ถูกต้องของสังคม อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการสร้างความรับผิดชอบให้เขาตามวัย เช่น เมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็ต้องสอนให้ใส่ใจเรียนหนังสือ ทำการบ้าน พยายามเข้ากับเพื่อนฝูงให้ได้ ไม่ทำร้าย รังแกคนรอบข้าง อธิบายผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาทำว่าจะเป็นอย่างไร แต่อย่าไปเทียบกับลูกหรือเด็กคนอื่นเป็นอันขาด

รวมถึงการมอบหมายหน้าที่ภายในบ้าน เช่น ล้างจาน, ถูบ้าน, กวาดบ้าน เพื่อฝึกความรับผิดชอบนอกจากการเรียน เรื่องเล็ก ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกเกิดความผูกพันกับพ่อแม่และคนในครอบครัวมากขึ้น รวมถึงยังสร้างนิสัยติดตัวที่จะทำให้เขามีมุมมองความคิดที่ดีต่อสังคม รู้หน้าที่ตนเอง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตนตามลู่ทางได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

การเลี้ยงลูกในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่มักนำพาสิ่งไม่คาดฝันเข้ามาสู่ตัวเด็กในวัยที่เขายังไม่ทันฉุกคิด พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญมากที่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เข้าใจวิถีของคนรุ่นใหม่ พร้อมเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพมากที่สุด

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!