fbpx

ทำไมสังคมถึงมีส่วนช่วยเหลือ เพื่อช่วยพ่อแม่ไม่สนใจลูก

ทำไมสังคมถึงมีส่วนช่วยเหลือ เพื่อช่วยพ่อแม่ไม่สนใจลูก

ปัญหา “พ่อแม่ไม่สนใจลูก” มักส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับสังคมในระยะยาว สังเกตง่าย ๆ คือ เด็กจำนวนมากเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมไม่ดีจนพวกเขาทำเรื่องผิดพลาด สร้างปัญหา และเป็นภาระของสังคม ดังนั้นหากต้องการให้สิ่งดังกล่าวหมดไป หรือเหลือน้อยที่สุด สังคมเองจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยเหลือทั้งพ่อแม่และเด็ก ๆ เหล่านี้ได้

เหตุผลที่สังคมควรเข้าไปช่วยเหลือเมื่อพ่อแม่ไม่สนใจลูก

ลองนึกภาพตามง่าย ๆ ว่า หากครอบครัวหนึ่งมีเด็กเรียนดีแต่ไม่ได้รับความใส่ใจจากพ่อแม่ เขาอาจนำความรู้ที่ควรสร้างประโยชน์กับประเทศชาติไปใช้ในทางผิด ๆ ก่อปัญหาให้กับสังคม ตรงข้ามหากเด็กเหล่านั้นได้รับการดูแลที่ดี มีความอบอุ่น ทักษะ ความรู้ต่าง ๆ ย่อมถูกใช้ในทางสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เท่านี้ก็ชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว

สังคมจะช่วยเหลือพ่อแม่ไม่สนใจลูกได้อย่างไร

เป็นข้อสงสัยที่หลายคนกำลังตั้งคำถาม เมื่อจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากหลายสาเหตุ เช่น ครอบครัวไม่อบอุ่น พ่อแม่แยกทางกัน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีครอบครัวไม่ดีทำสิ่งผิดกฎหมาย ฯลฯ จนทำให้พ่อแม่ไม่สนใจลูก แล้วจะคนอื่นจะช่วยยังไง

สิ่งที่สังคมจะช่วยเหลือได้คือ ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับพ่อแม่ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของครอบครัวมากขึ้น หรือบางกรณีอาจเปิดรับสมัครครอบครัวที่มีปัญหาแล้วพาไปคอร์สอบรมเพื่อสร้างทัศนคติใหม่ ๆ พวกเขาเหล่านี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนจากพ่อแม่ไม่สนใจลูกสู่คนที่เริ่มเห็นคุณค่าของเด็กมากขึ้น

อย่างไรก็ตามนอกจากภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเพื่อต้องการช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้แล้ว ภาครัฐเองก็ต้องมีแอ็คชั่นกระตุ้นและคอยสนับสนุนในสิ่งต่าง ๆ ด้วย เช่น ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี ปราบปรามยาเสพติด สร้างศูนย์เรียนรู้ หรือพื้นที่กิจกรรมอิสระให้เด็กได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หากทุกคนให้ความช่วยเหลือกันก็มั่นใจเลยว่ายังไงเด็กเหล่านี้สามารถเติบโตเพื่ออนาคตที่ดีของทั้งตัวเขาและประเทศชาติไม่ยากเลย

สำหรับผู้ใหญ่ การแยกแยะผิดชอบชั่วดีสามารถทำได้มากกว่าเด็กที่หลายคนอายุยังน้อย ไม่มีประสบการณ์ชีวิตจนทำให้บ่อยครั้งอาจคิดไม่ถึง หรือคิดน้อยเกินไป เดินบนเส้นทางที่ผิด ดังนั้นวิธีสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวอาจต้องใช้คนนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง คอยสนับสนุนในเรื่องที่ทำได้ และอย่าแบ่งแยกเด็กเหล่านี้ออกจากเด็กทั่วไป วันหนึ่งเขาจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แม้พ่อแม่อาจไม่ได้มีเวลาเพราะต้องเลี้ยงลูกเองคนเดียว หรือไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะคอยย้ำเตือนให้เขาทำในเรื่องที่ถูกต้องอยู่เสมอ สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ให้กับสังคม ลดการเกิดอาชญากรรม และผลเสียอื่นต่อประเทศชาติด้วย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!