fbpx

ลด ละ เลิก การเป็นพ่อแม่ไม่สนใจลูก เพื่อครอบครัวที่แข็งแรง

ลด ละ เลิก การเป็นพ่อแม่ไม่สนใจลูก เพื่อสุขภาพครอบครัวที่แข็งแรง

หากมองถึงปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวนั่นคือ “พ่อแม่ไม่สนใจลูก” ซึ่งสาเหตุอาจเป็นได้ทั้ง ภาระหน้าที่การงาน ฐานะทางการเงิน มีลูกตอนที่ยังไม่พร้อม หรือแม้แต่ปัญหาด้านสุขภาพจิตของพ่อแม่เองก็ล้วนมีผลทั้งสิ้น การรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ลด ละ เลิก สิ่งที่ทำร้ายลูกทั้งด้านร่างกายและจิตใจย่อมช่วยเพิ่มความสุขและทำให้สุขภาพครอบครัวแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

แก้ปัญหาพ่อแม่ไม่สนใจลูก ต้องเริ่มจากตัวพ่อแม่ก่อนเลย

ไม่ว่าสาเหตุใดตามที่เกริ่นเอาไว้เบื้องต้นก็ตามจนทำให้ “พ่อแม่ไม่สนใจลูก” วิธีแก้ปัญหาดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวของพ่อแม่เอง โดยสามารถทำได้ ดังนี้

1. ปรับรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิตของตนเองใหม่

หากรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวจนตนเองแทบไม่มีเวลาให้กับลูก ลองพูดคุยกับหัวหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบงานหรือลักษณะการทำงานโดยอธิบายเหตุแบบตรง ๆ อย่างน้อยอาจปรับวันหยุดให้ตรงกับวันที่ลูกอยู่บ้าน หรือปรับเวลาเลิกงานให้สามารถรับ-ส่งเขาที่โรงเรียนได้ เป็นต้น

2. ปรึกษากับจิตแพทย์

หากพ่อแม่คนไหนรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่นมาจากปัญหาสุขภาพจิตของตนเองก็ลองเข้าพบพูดคุยกับจิตแพทย์ได้เลย ยุคนี้การพบหมอด้านจิตใจไม่ใช่เรื่องแปลก กลับกันคุณยังได้รับคำแนะนำและวิธีรักษาเพื่อทำครอบครัวให้มีความสุขได้อีกครั้ง

3. พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว

ในกรณีที่รู้ว่าตนเองไม่ได้มีปัญหาทางจิตใจแต่เหมือนรู้สึก “เลี้ยงลูกไม่เป็น” เลี้ยงไม่ถูกหลัก ก็ลองเข้าไปขอคำปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านครอบครัวดูก็จัดว่าน่าสนใจไม่น้อย ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง เหมาะสม พ่อแม่นำไปปรับใช้กับตนเองได้ เสริมสุขภาพครอบครัวที่แข็งแรงอีกครั้ง

วิธีหยุดวงจรความไม่สนใจลูกของพ่อแม่เพื่อลดผลกระทบระยะยาว

หากพิจารณาดี ๆ จะเห็นว่าการที่พ่อแม่ไม่สนใจลูกไม่ใช่แค่ผลกระทบภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังส่งต่อไปสู่สังคมในอีกหลายมิติ มากไปกว่านั้นตัวลูกเองเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นและคุ้นชินกับการถูกเลี้ยงดูแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะทำกับลูกของตนเองต่อ ท้ายที่สุดสังคมก็ต้องมารับภาระที่คนอื่นไม่ได้ก่อเอาไว้ แต่เป็นเพราะพ่อแม่บางคนไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ลองใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น มีเวลาให้กับเขา ดีกว่าต้องมาเสียใจภายหลัง

ใครที่รู้ว่าตนเองถูกจัดอยู่ในหมวด “พ่อแม่ไม่สนใจลูก” ควรรีบเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของตนเองใหม่ เมื่อมีเขาออกมาแล้ว หน้าที่สำคัญคือต้องเลี้ยงดูและสร้างเขาให้เป็นคนดีของสังคม ไม่เพิ่มภาระหรือความอันตรายต่อประเทศชาติ

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!