fbpx

สร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี สำหรับพ่อแม่ยุค Work From Home

สร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี สำหรับพ่อแม่ยุค Work From Home

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พ่อแม่ยุคใหม่ต้องทำงานในลักษณะ Work From Home กันมากขึ้นจึงอาจสร้างปัญหาในการเลี้ยงดูลูก เช่น มีเวลาให้ลูกน้อยลง ต้องวุ่นวายอยู่กับการทำงานจนลูกติดมือถือ หรือรู้สึกขาดความอบอุ่น ดังนั้นจึงควรรู้แนวทางในการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดี แม้ต้องทำงานที่บ้านก็ไม่มีปัญหากวนใจ ลูกเติบโตด้วยความเหมาะสมแน่นอน

5 วิธีสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดีของพ่อแม่ Work From Home

1. จัดพื้นที่ทำงานของตนเองให้เหมาะสม

สิ่งแรกในการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดีของพ่อแม่ที่ต้อง Work From Home คือ แบ่งพื้นที่การทำงานของตนเองอย่างเหมาะสม มีความเป็นส่วนตัว สงบ อาจบอกลูกเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่พ่อแม่ต้องใช้สมาธิหากมีเรื่องเร่งด่วนต้องเรียกด้วยความสุภาพ เป็นต้น

2. ไม่ทำให้ลูกคลาดสายตา

หากอยู่ในช่วงเวลาเข้างานก็ต้องหาคนที่สามารถดูแลเขาได้ หรือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อคอยสังเกตพฤติกรรม การกระทำต่าง ๆ หากมีสิ่งไหนไม่เหมาะสมก็บอกกล่าวทันที รวมถึงพักเบรกเป็นช่วงไปดูแลด้วยตนเอง อย่าปล่อยปะละเลย เด็กจะได้รู้ว่าพ่อแม่ยังคงใส่ใจเสมอ

3. แยกเวลางานกับเวลาของครอบครัวให้ชัดเจน

วิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคือการรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม และใส่ใจกับลูกหลังจากเลิกงานหรือในวันหยุด แม้จะมีงานยุ่งแค่ไหนแต่ลูกคือคนสำคัญที่ต้องการความรัก และความอบอุ่นในครอบครัวเสมอ อธิบายง่าย ๆ คือ หลังเลิกงานต้องให้เวลากับลูกแบบเต็มที่นั่นเอง

4. มองหากิจกรรมให้ลูกได้ทำในระหว่างพ่อแม่ทำงาน

ลองหาเกม หนังสือ ของเล่น ที่ลูกสามารถทำได้ในช่วงที่พ่อแม่ต้องยุ่งอยู่กับการทำงาน เพื่อให้เขามีสมาธิ ไม่รบกวน รวมถึงยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่าง ๆ จากอุบัติเหตุโดยที่เด็กไม่ทันได้คิดด้วย แต่ห้ามให้ลูกอยู่กับมือถือนาน ๆ เป็นอันขาด

5. มีเวลาดูแลตนเองบ้าง

ท้ายที่สุดนอกจากดูแลลูกแล้วพ่อแม่ต้องไม่ลืมหาเวลาดูแลตนเองบ้าง เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดเกินไปจากทั้งการทำงานและการดูแลลูก เช่น วันหยุดชวนลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ออกไปเที่ยว รวมถึงการใส่ใจร่างกาย ผิวพรรณไม่ให้โทรมหรือดูแก่กว่าวัย

เมื่อพ่อแม่ยุค Work From Home สามารถสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดีได้ ลูกก็มีโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่รู้สึกขาดความอบอุ่น มีความรักให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าพ่อแม่เองต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากความใส่ใจและยอมเหนื่อยของพ่อแม่ ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!