fbpx

เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามแบบฉบับ New Normal

เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามแบบฉบับ New Normal

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ทุกคนจึงต้องปรับตัวเพื่อทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งพ่อแม่ยุคใหม่หากต้องการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพก็ควรเข้าใจถึงความแตกต่างจากเมื่อครั้งตนเองเคยได้รับการดูแลกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขอยืนยันว่าวิธีเลี้ยงลูกสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลย

ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเลี้ยงลูกแบบเก่า VS New Normal

ในอดีตความเข้มงวดของพ่อแม่มักมีสูง ต้องการให้ลูกเดินตามกรอบชัดเจน มีการลงโทษหากเด็กไม่ปฏิบัติตนหรือทำในสิ่งที่ไม่สมควร ซึ่งตรงข้ามกับการเลี้ยงลูกในยุค New Normal เด็กมีสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกมากขึ้น พ่อแม่จึงต้องเข้าใจ ไม่ขัดขวางการเรียนรู้ แต่คอยช่วยสนับสนุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตามอีกสิ่งที่แตกต่างชัดเจนมากในการเลี้ยงลูกตอนนี้คือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคร้าย นั่นอาจทำให้พ่อแม่หลายคนไม่อยากใช้เทคนิคเลี้ยงลูกนอกบ้านมากนัก ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อเลี้ยงในบ้านเป็นหลักก็ต้องพยายามส่งเสริมสิ่งดี ๆ ให้เขาได้รู้จักกับประสบการณ์เพิ่มเติมด้วย

เทคนิคเลี้ยงลูกแบบ New Normal เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

1. มีอิสระทางความคิด เลือกสิ่งที่ตนเองชอบ

ปัจจุบันการมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีต้องมาจากทุกคนยอมรับความต่างและเข้าใจกันชัดเจน แม้เป็นเด็กพวกเขาก็สามารถมีแนวคิดเป็นของตนเองได้และไม่ใช่เรื่องผิด พ่อแม่จึงต้องให้อิสระทางความคิด หากเขาทำสิ่งใดก็คอยสนับสนุนพร้อมมีคำแนะนำดี ๆ อยู่เสมอ

2. สร้างกิจกรรมสนุก ๆ ภายในบ้าน

แม้ยุค New Normal การออกไปนอกบ้านจะเป็นเรื่องยาก แต่พ่อแม่ก็สามารถเลี้ยงลูกในบ้านแต่ทำให้เขาพบเจอกับประสบการณ์ดี ๆ ไม่ต่างกันได้ เช่น หากบ้านมีพื้นที่ก็ลองสอนปั่นจักรยาน เล่นกีฬา ให้ลูกวิ่งเล่น แต่ถ้าบ้านมีพื้นที่น้อยลองหาซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กให้เขาได้สัมผัสบ่อย ๆ หรือจะใช้ภาพยนตร์ การ์ตูน เป็นผู้ช่วยก็ไม่ผิด เด็กสามารถเห็นภาพจริงในสิ่งต่าง ๆ ได้เช่นกัน

3. ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยอยู่เสมอ

เป็นเรื่องปกติที่ยังไงก็ต้องพาลูกออกไปนอกบ้านบ้าง แต่เมื่อสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็ควรสอนให้เขาใส่ใจด้านสุขภาพอนามัยของตนเองอยู่ตลอด เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ทานของร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากหากอยู่ในพื้นที่คนเยอะ เป็นต้น

การเลี้ยงลูกยุค New Normal เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่การรู้จักใช้เทคโนโลยี หรือให้อิสระทางความคิด แต่ต้องใส่ใจด้านสุขภาพเป็นสำคัญด้วย เพื่อให้เขาสามารถดูแลตนเองได้แม้ในช่วงที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ก็ตาม

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!