fbpx

การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียสมัยใหม่ ให้ลูกได้เติบโตอย่างถูกวิธี

การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียสมัยใหม่ ให้ลูกได้เติบโตอย่างถูกวิธี

ในอดีตการเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียจะมีแนวคิดว่าเด็กทุกคนต้องฟังผู้ใหญ่ ห้ามปฏิบัติตนเองนอกกรอบหรือแปลกจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา ส่งผลให้เด็กหลายคนเกิดความเครียด กดดัน ไม่กล้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ตนเองมีในการทำสิ่งต่าง ๆ ทว่าในปัจจุบันพ่อแม่เอเชียหลายครอบครัวเปิดรับแนวทางใหม่มากขึ้นส่งผลถึงการเติบโตของเด็กที่มีคุณภาพกว่าเดิม

ยุคสมัยเปลี่ยน การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียก็ต้องเปลี่ยนตาม

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคสมัยที่ผันผ่านไปทำให้การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียมีแนวทางปรับเปลี่ยนตามกาลเวลามากขึ้น พ่อแม่จำนวนมากไม่ได้เข้มงวดเหมือนยุคก่อนด้วยเข้าใจดีว่าตนเองรู้สึกอย่างไร บวกกับปัจจัยแวดล้อมรอบข้างโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้ทุกสิ่งได้รวดเร็ว ดังนั้นคำแนะนำที่อยากบอกต่อเพื่อการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีตามสังคมสมัยนี้นั่นคือ “การเลี้ยงลูกเชิงบวก”

แนวทางการเลี้ยงลูกเชิงบวกของพ่อแม่เอเชียทำได้อย่างไรบ้าง

  • ปล่อยให้ลูกได้ใช้จินตนาการ ความคิดของตนเอง พ่อแม่แค่อยู่ห่าง ๆ คอยเตือนเฉพาะบางเรื่องที่มองแล้วยังไม่เหมาะสม แต่ไม่ต้องปิดกั้นหากเขามีความอยากรู้อยากเห็น หรือจะทำสิ่งต่าง ๆ ใช้การแนะนำให้ถูกหลักจะดีที่สุด
  • เมื่อลูกเจอปัญหาต้องกล้าให้เขาคิด วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่อาจคอยแนะนำแนวทางเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
  • หาเวลาในการอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกบ้าน เพิ่มเติมความอบอุ่น เป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างยั่งยืน
  • ไม่เลี้ยงลูกแบบเอาแต่ใจ หรือคอยโอ๋ตลอดเวลา หากเขาทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิด ซึ่งการลงโทษของพ่อแม่มีหลากหลาย แต่ไม่แนะนำให้ใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและวาจา ไม่อย่างนั้นเด็กอาจเกิดปมในใจขึ้นได้
  • ชื่นชมยินดีกับเขาเสมอเมื่อลูกประสบความสำเร็จแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย อาจมีการให้รางวัลสร้างกำลังใจบ้าง เพื่อเด็กจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมาย พ่อแม่ให้การยอมรับ สร้างครอบครัวอบอุ่นในแบบที่ต้องการไม่ยากเลย

จะเห็นว่าการเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียสมัยใหม่จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือแตกต่างจากยุคก่อนมากนัก อาจด้วยพ่อแม่สมัยนี้มีพื้นฐานของการทำความเข้าใจวิธีเลี้ยงลูกให้ทันกับยุคอยู่แล้ว แต่ก็อย่าลืมว่าปัจจัยแวดล้อมมีผลกับตัวเด็กอยู่ไม่น้อย แม้เลี้ยงให้ทันสมัยแต่ก็ยังต้องคอยจับตาดูแลเขาอยู่ตลอด หากสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็ต้องเข้าไปพูดคุย หาวิธีแก้ไข เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในอนาคต

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!