fbpx

การเลี้ยงลูกของพ่อแม่เอเชียในอดีต vs ปัจจุบัน แบบไหนดีกว่ากัน

การเลี้ยงลูกของพ่อแม่เอเชียในอดีต vs ปัจจุบัน แบบไหนดีกว่ากัน

การเลี้ยงลูกแบบคนเอเชียถือว่ามีรูปแบบที่แตกต่างจากชาวตะวันตกอยู่พอสมควร ด้วยลักษณะนิสัย วิถีชีวิต แต่ด้วยยุคสมัยที่พัฒนามากขึ้นจึงทำให้เกิดข้อแตกต่างกันชัดเจนระหว่างแนวทางการเลี้ยงดูของพ่อแม่เอเชียในอดีตกับปัจจุบัน จนเกิดเป็นข้อสงสัยว่าสรุปแล้วการเลี้ยงลูกแบบไหนดีกว่ากันแน่?

การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เอเชียในอดีต

ในอดีตพ่อแม่เอเชียจะมีความเข้มงวดสูงมาก ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบและเป็นไปตามสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าเหมาะสม หากทำผิดไปจากนั้นก็มักมีการลงโทษ มักชี้นำ กำกับดูแลชีวิตแทบทุกอย่าง ซึ่งข้อดีของการเลี้ยงลูกแบบนี้คือ จะทำให้เด็กที่เติบโตมามีวินัย ทำตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด และเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องตามครรลองของสังคม แต่ข้อเสียที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากพวกเขารู้สึกอึดอัดก็มักหาเรื่องทำสิ่งที่นอกกรอบและอาจแสดงพฤติกรรมหรือตัดสินใจเลือกทางเดินผิดด้วยคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก หรือบังคับจิตใจกันมากเกินไป

การเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่เอเชียในปัจจุบัน

ขณะที่พ่อแม่เอเชียในปัจจุบันจะมีรูปแบบการเลี้ยงดูที่ทันสมัยมากขึ้น เริ่มเข้าใจพฤติกรรมของคนยุคใหม่ว่าควรเลี้ยงในรูปแบบใด หลายคนไม่อยากให้ลูกเกิดความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเมื่อครั้งยังเด็ก จึงพยายามปล่อยในบางสิ่งให้เด็กได้ทำตามความชอบของตนเอง แต่ด้วยความคุ้นชินของการถูกเลี้ยงดูให้อยู่ในระเบียบ จึงยังมีบ้างที่ต้องคอยตักเตือน หรือบอกให้ลูกทำในสิ่งที่เหมาะสม ไม่ได้ปล่อยตามใจชอบเหมือนกับฝั่งยุโรปหรืออเมริกา

ข้อดีของการเลี้ยงดูแบบนี้คือเด็กได้มีอิสระทางความคิดและการกระทำของตนเองมากขึ้น ไม่รู้สึกกดดันจากครอบครัว ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ อย่างไรก็ตามหากครอบครัวไหนปล่อยลูกมากก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาให้ยังคงเดินไปตามแนวทางที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกคบเพื่อนด้วย

สรุปแล้วการเลี้ยงดูของพ่อแม่เอเชียในอดีต VS ปัจจุบัน แบบไหนดีกว่า

หากให้หาคำตอบว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่เอเชียแบบไหนดีกว่ากันคงเป็นเรื่องที่ตอบยาก เพราะเป้าหมายของพ่อแม่ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นการพยายามทำให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ดังนั้นอาจต้องใช้วิธีเลี้ยงดูแบบผสมผสาน คือ ปล่อยให้เด็กทำตามสิ่งที่ชอบ สิ่งที่คิด แต่ก็ต้องคอยตักเตือน หรือให้อยู่ในกรอบบ้างบางเรื่องเพื่อไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทาง เป็นอีกเทคนิคเลี้ยงลูกเชิงบวกที่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พยายามทำเพื่อเขานั่นเอง

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!