fbpx

ความรุนแรงในครอบครัว บ่อเกิดปัญหาวัยเด็กที่พ่อแม่ต้องระวัง

ความรุนแรงในครอบครัว บ่อเกิดปัญหาวัยเด็กที่พ่อแม่ต้องระวัง

การมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนได้อย่างเหมาะสม พูดคุยเลี้ยงดูด้วยเหตุผล ไม่มีการใช้ความรุนแรงใด ๆ เพราะนั่นคือบ่อเกิดสำคัญของ “ปัญหาวัยเด็ก” เรื่องที่พ่อแม่ต้องพึงระวังเอาไว้ให้ดี ไม่อย่างนั้นเมื่อครอบครัวไม่อบอุ่นก็อาจทำให้ลูกต้องกลายเป็นคนที่ทำตัวไม่น่ารักกระทั่งเดินในทิศทางผิด ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างและสังคม

เด็กที่โตจากครอบครัวใช้ความรุนแรง มักมีปัญหาวัยเด็กอย่างไร

1. นิสัยรุนแรง เอาแต่ใจ

ปัญหาวัยเด็กที่มักพบเจอได้เสมอจากการที่เขาเติบโตโดยครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง มักมีนิสัยรุนแรงตาม เอาแต่ใจ หากไม่ได้สิ่งที่คาดหวังก็มักแสดงออกไม่ว่าจะทางสีหน้า วาจา หรือพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามจนทำให้คนรอบข้างไม่ชอบ

2. การตัดสินใจ

เมื่อถูกเลี้ยงโดยมีความรุนแรงในครอบครัวเป็นที่ตั้ง การตัดสินใจของเด็กมักหุนหันพลันแล่น ไม่คิดให้ถี่ถ้วน นำมาซึ่งความผิดพลาดมากมาย บางเรื่องอาจรุนแรงถึงขั้นส่งผลกระทบต่อครอบครัว คนรอบข้าง หรือสังคมได้เลย

3. การแก้ปัญหา

เมื่ออยู่กับความรุนแรงมาตลอดเด็ก ๆ เหล่านี้จะไม่ค่อยรู้จักการแก้ปัญหาให้ถูกวิธี มักใช้อารมณ์ตัดสินใจมากกว่าเหตุผล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมักแก้แบบไม่ตรงจุด ต้องเดือดร้อนคนอื่นอยู่ตลอด จัดการสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ ปัญหายังคงค้างคาดังเดิม

4. การเลี้ยงดูครอบครัวในอนาคต

เมื่อถูกเลี้ยงดูจากพฤติกรรมความรุนแรงจนกลายเป็นความคุ้นชินไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางจิตใจหรือร่างกายก็ตาม เมื่อพวกเขาเติบโตและพ่อแม่แก่ตัวลงก็ย่อมใช้ความรุนแรงดังกล่าวเป็นที่ตั้ง พ่อแม่ทำสิ่งไหนไม่ถูกใจแม้อายุเยอะแล้วก็ไม่เว้น รวมถึงการเลี้ยงดูลูกของพวกเขาด้วยพฤติกรรมแย่ ๆ ส่งผลเป็นทอดแบบไม่จบสิ้น กลายเป็นปัญหาสังคมระยะยาวมาก

หากตนเองหรือแฟนเคยถูกใช้ความรุนแรงจะแก้ปัญหาอย่างไร

ไม่ว่าตัวคุณหรือแฟนเคยถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวมาก่อน สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกันแบบเปิดอกถึงเหตุการณ์ในอดีต มีสิ่งไหนที่ต้องปรับตัวบ้างเพื่อการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือส่งต่อถึงลูก ลดการเกิดปัญหาวัยเด็ก เช่น หากรู้ว่าตนเองมักพูดจาหยาบคายเมื่อโมโห ก็ต้องปรับและหยุดพฤติกรรมดังกล่าว อาจเลี่ยงเดินหนีแล้วให้อีกคนเข้ามาทำหน้าที่แทนจนกว่าอารมณ์เย็นลง เป็นต้น ทุกอย่างต้องมาจากความเข้าใจแล้วค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตนเอง

ความรุนแรงไม่เคยทำให้สิ่งไหนดี แถมยังมักสร้างปัญหาวัยเด็กในหลายด้านมาก ๆ ดังนั้นหยุดการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปยังลูกแล้วปรับพฤติกรรม ทัศนคติ และนิสัยของตนเองใหม่ เพื่ออนาคตของครอบครัวที่ดี แม้เคยผ่านการถูกใช้ความรุนแรงมาก่อนก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำต่อกับคนที่คุณรัก

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!