fbpx

อยากให้ลูกมี Mindset ดีๆ ต้องเริ่มจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี

สร้าง Mindset ที่ดีจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี

การมี Mindset ที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนดี เป็นคนที่ผู้อื่นอยากอยู่ใกล้ และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ไม่ว่าชีวิตจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหามากขนาดไหน การมี Mindset ที่ดีช่วยให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นไปได้อย่างง่ายดาย และการที่คนๆ หนึ่งจะมี Mindset ที่ดีได้นั้นจะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี ที่ช่วยบ่มเพาะให้เกิดทัศนคติแบบนี้ขึ้นมาได้

ทำไมถึงอยากให้ลูกโตมาเป็นคนมีทัศนคติดี มองโลกในแง่ดี ต้องเริ่มมาจากการสร้างพื้นฐานครอบครัวที่ดีก่อน และทำอย่างไรถึงจะสร้างได้

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีทัศนคติดี เพราะการมีทัศนคติดีจะช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด ลูกจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวอบอุ่นจะมีวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ซึ่งแนวโน้มที่ลูกจะเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แต่อย่าลืมว่าไม่เพียงแต่คำสอนของพ่อแม่เท่านั้นที่ส่งผลต่อตัวลูก การปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

พื้นฐานครอบครัวสำคัญอย่างไร

พื้นฐานครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูลูก ตั้งแต่เกิดมาเด็กรู้จักพ่อแม่เป็นคนแรก การเลี้ยงดู ความรักที่ถูกส่งต่อ ล้วนหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างที่เขาควรจะเป็น แต่ทั้งนี้พื้นฐานของครอบครัวที่ดีล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กต่อไป อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ล้วนขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นที่เป็นสิ่งบ่มเพาะจิตใจอย่างเช่นครอบครัว

การเป็นคนที่มี Mindset ดี มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวเองและผู้อื่น

การเป็นคนมี Mindset ดี แน่นอนว่าต้องเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และแน่นอนว่าต้องส่งผลต่อคนอื่นที่อยู่รอบข้าง ในส่วนที่เกิดผลดีต่อตัวเอง ได้แก่ การก้าวข้ามปัญหาในชีวิตได้อย่างง่ายดาย, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับตนเอง สังคม ประเทศชาติ ในส่วนประโยชน์ต่อผู้อื่นก็มีมากมายไม่น้อยเลยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น, การไม่ตัดสินผู้อื่น, การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ, และการบ่มเพาะให้สังคมมีแต่สิ่งดีๆ ทำสิ่งดีๆต่อส่วนรวม ไม่เพียงแค่นึกถึงประโยชน์ส่วนตน

เลี้ยงลูกให้มี Mindset ดี ต้องทำอย่างไรบ้าง

การเลี้ยงลูกให้มี Mindset สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากพ่อแม่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับลูก รวมถึงคำสอนที่จะช่วยบ่มเพาะความคิดของลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ครอบครัวอบอุ่นประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกให้มี Mindset ดีเป็นลำดับต้นของประเทศ ในส่วนของคำสอนสามารถทำได้โดยให้ลูกมองโลกในแง่ดี, เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส, ในด้านร้ายมีด้านดีซ่อนอยู่เสมอ, ไม่ว่าจะพลาดสิ่งใดไป นั่นหมายความว่าสิ่งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำสอนที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนๆหนึ่งให้กลายเป็นคนมี Mindset ที่ดีได้

จุดเริ่มต้นสิ่งดีๆ เริ่มต้นจาก Mindset ที่ดีในตัวบุคคล การจะเป็นคนที่ Mindset ดีได้นั้นต้องเริ่มจากพื้นฐานครอบครัวที่ดี พ่อแม่ปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีของลูก การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ว่าจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดจะสามารถเอาชนะและก้าวผ่านมันไปได้จาก Mindset ที่มีในตัวบุคคลล้วนๆ ความคิดสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างสิ้นเชิง จะสังเกตได้ว่าการอยู่ร่วมกับคนที่มี Mindset ดี ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้ อบอุ่น เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าอยู่ด้วย มีแต่พลังบวกที่ส่งถึงกัน

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!