fbpx

เทคนิคเลี้ยงลูกให้ฉลาดสมวัย กับการเลี้ยงลูกนอกบ้าน

วิธีเลี้ยงลูกของพ่อแม่แต่ละบ้านย่อมแตกต่างออกไป แต่จุดประสงค์ที่เหมือนกันคือ คาดหวังให้ลูกสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการรอบด้านเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งการเลี้ยงลูกนอกบ้านคืออีกเทคนิคดี ๆ ที่อยากนำมาบอกต่อให้พ่อแม่ทุกคนได้ลองทำดู เชื่อว่าจะช่วยให้เขามีความฉลาดสมวัยไม่ยากเลย

พัฒนาการตามวัยของเด็กที่พ่อแม่ควรรู้

ก่อนไปศึกษาวิธีเลี้ยงลูกนอกบ้านเพื่อความฉลาดสมวัย ลองศึกษาพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็กเพื่อพ่อแม่จะได้สังเกตง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยขอแบ่งออกในช่วงวัยที่เริ่มเลี้ยงนอกบ้านได้ ดังนี้

  • ช่วง 8 – 11 เดือน มีการสังเกตสิ่งรอบตัว คลาน เข้าใจคำพูด คำสั่ง เหนี่ยวของเพื่อลุกยืน เริ่มตั้งไข่เดิน มีการพูดตามเสียงสิ่งรอบข้าง
  • ช่วง 1-2 ขวบ หัดเดินเก่งมากขึ้น บางคนเมื่อเดินแข็งแล้วอยากเริ่มวิ่ง จับหนังสือเปิดทีละหน้า พูดเป็นคำและรู้เรื่องมากกว่าเดิม มีการสนใจพ่อแม่
  • ช่วง 2 ขวบขึ้นไป เลียนแบบบางท่าทางของผู้ใหญ่ ทำตามคำสั่งอย่างเข้าใจ ดูแลตนเองได้มากขึ้น เช่น หิว ถ่ายหนัก-เบา ด้วยวิธีบอกพ่อแม่ การทรงตัวเมื่อเดินแข็งแรงชัดเจน ใส่-ถอดเสื้อผ้าด้วยตนเอง ทำตามคำสั่งมากกว่า 1 ขั้นตอน เล่นแบบสมมุติบทบาทด้วยจินตนาการ การแสดงอารมณ์หลากหลาย

ความสำคัญของการเลี้ยงลูกนอกบ้านเพื่อพัฒนาการรอบด้านสมวัย

หากนับตั้งแต่ช่วง 8 เดือนขึ้นไป พ่อแม่สามารถเริ่มเลี้ยงลูกนอกบ้านได้ง่าย ๆ เช่น การพาออกไปเดินตามสถานที่ต่าง ๆ มีพื้นที่ลานกว้างให้เขาได้เดินไกลขึ้นด้วยตนเองหรือเริ่มวิ่ง มีการเล่นกับเด็กด้วยอุปกรณ์ เช่น ลูกบอลเล็ก ๆ ปั่นจักรยานสามล้อ ฯลฯ

ซึ่งการเลี้ยงลูกให้ฉลาดสมวัยด้วยการพาไปพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ นอกจากแค่ในบ้านจะช่วยสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ รู้ว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้และไม่ได้ ลดนิสัยเอาแต่ใจหรือการโดนตามใจ เพิ่มพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการมากขึ้นจากการเห็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งยังช่วยเสริมความรู้สึกรักและผูกพันกับพ่อแม่ทั้งจากความตื่นเต้นที่ตนเองได้พบเจอสิ่งใหม่ รวมถึงบางครั้งเมื่อรู้สึกกลัวจะรู้ว่ามีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

มากไปกว่านั้นยังช่วยลดปัญหาเด็กติดมือถือจนมีนิสัยก้าวร้าว เอาแต่ใจ ลดปัญหาด้านสุขภาพทั้งเรื่องสายตา พัฒนาการทางสมอง และอีกมากมาย การเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีจึงไม่ใช่แค่การให้เขาอยู่กับหนังสือนิทาน ทีวี มือถือ หรือบรรยากาศแวดล้อมเดิม ๆ ทว่าหากเปิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิต ไม่ใช่แค่พัฒนาการที่ดีขึ้นแบบทันตาเห็น แต่ยังเป็นการสานความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!